Jamal

Kortrijk Voorwaarts woest om eigen standpunt partijlid Jamal

Het standpunt van Jamal Qnioun in verband met de sluiting van Rahman Supermarket in de Zwevegemsestraat in Kortrijk zet kwaad bloed bij Kortrijk Voorwaarts.

Voorzitter Geo Verstichel (van het duo Statler & Waldorf) is woest.

Geo : “Ik wil de Kortrijkse burgemeester Quickie er niet van verdenken zomaar een allochtone supermarkt te sluiten. Quickie is grote voorstander van diversiteit in het winkelaanbod, derhalve moeten gekleurde allochtonen van alle slag en soort vrijuit hun goesting kunnen doen. Zelfs als die achterlijke goestingen niet compatibel zijn met onze eigen waarden en normen. Echter, het loopt de spuigaten uit, het is al lang bewezen dat het daar niet pluis is, dat er sociaal en financieel gefraudeerd wordt op megaschaal en dat al die allochtone winkels een broeinest zijn van mensen-en wapenhandel, harddrugtrafiek, vrouwenuitbuiterij, prostitutie, afpersing en witwasserij van tonnen euroots. En ik ga meer zeggen : het zijn middeleeuwse slavendrijvers die er niet voor terugdeinzen chantage en geweld te gebruiken om hun doelen te bereiken. Daarenboven zijn 90% van hun productjes maanden over hun bewaardatum en wordt er gefoefeld met vervaldata. Het bedrog en geweld is op alle gebied niet meer te overzien. Zo bijvoorbeeld wordt de Zwevegemsestraat gedomineerd door een maffia van allochtone groupuscules die de hele buurt terroriseren. Hagelwitte Kortrijkzanen wagen zich niet meer tussen het gekleurd en gespikkeld schorremorrie. Niemand grijpt in, de politie durft de straat niet meer in en de Kortrijkse politiekers hebben de wijk afgeschreven. Goed dus dat Quickie eindelijk eens een keer zijn tanden laat zien. Voor één keer sta ik achter de burgemeester. We staan dan ook helemaal niet, voor geen half procent, achter de uitspraken van ons partijlid Jamal. Ik heb de twee mensen van mijn hoofdbestuur samengeroepen en we hebben beslist om Jamal kort en goed buiten te gooien. We gaven Jamal alle kansen als excuus-moslamiet en nu schiet hij ons in de rug. Dus, hij wordt gedumpt. We zijn op zoek naar een nieuwe moslamiet die wèl de hand wil schudden van Dominique, onze kopvrouw op de lijst. Ik kan ook nog meegeven dat we niet meer tegen de nieuwe megamoskee van 5.500 vierkante meters aan de Brugsesteenweg zijn, de allergrootste van de Vlaanders, volledig betaald door streng-Arabische geldschieters. Meer zelfs, we zijn nu grote voorstander, de moskee zal ook gebruikt kunnen worden door de restanten wat van de katholieken overblijft, na de sluiting van hun Kortrijkse kerken.”

Een allochtone bewoner van de Zwevegemsestraat reageert als door een wesp gestoken :

“Mijn oprechte steun gaat naar de zaakvoerders van de geviseerde supermarkt. Een zeer gekende wereldwinkel in Kortrijk die sinds zijn oprichting in de jaren ’90 van grote meerwaarde is voor Kortrijk en haar multiculturele inwoners. De winkel brengt mensen dichterbij en je kan er middeleeuwse eetgewoontes vinden uit alle culturen. 7 mei 2018 is een zwarte dag voor Kortrijk. Dat burgemeester Van Quickenborne tot sluiting van de zaak overgaat is skandalig want hij neemt hierbij niet alleen de halalschotel van de zaakvoerder en zijn gezin af, maar laat de klantjes in de kou en dat vlak voor de ramadan en de komende feestdagen waar de meesten net in deze periode hun tafel sieren met al wat lekkers en zoet is uit deze unieke wereldwinkel. Ik eis dan ook dat Quickie terugkomt op de harde beslissing en de winkel in alle vrijheid en blijheid zijn gangen laat gaan, met zijn eigen gebruiken en tradities. Ook tradities uit het jaar duizend en de vroege middeleeuwen zijn en blijven waardevol. Dat er onbenullige probleemkes zijn gevonden, fraude is gepleegd, zwarte commerce, zwarte boekhouding, witwasserij, dat er illegalen met en zonder papieren werden aangetroffen, vermeende slavendrijverij, drugtrafief en andere kleinere zogenaamde onregelmatigheden in de zaak, ja en dan ?  Tot daar, maar om zo’n drastische maatregel te treffen voor zo’n futiliteiten is ongezien en veel bruggen te ver. Niemand is perfect, ook godvrezende moslamieten niet, en al zeker mijn allochtone mede-Kortrijkzanen niet,  ze rijden al eens een scheve schaats, mag dat niet ? Indien je spijkers op laag water zoekt, zal je ze altijd vinden in welke zaak dan ook. Hoeveel witte Kortrijkzanen foefelen er niet ? Allemaal toch ? Het is al een paar jaar aan de gang in de Zwevegemstraat met tergend en roekeloos gedrag door de Parko-politie, door de procureur als hij niet aan de toog van ’t Paleitje hangt, en door de ontoelaatbare druk van topracist Wouter Vermeersch en nu ook al van de burgemeester. Ik weet het, Quickie moet ons niet, er zijn verkiezingen en hij wil zijn tanden tonen, de lafbek. Er zijn plannen in de maak om de hele Zwevegemstraat af te breken en luxe woontorens van 40 meters hoog neer te poten. De straat moet opgekuist en alle gekleurde mede-Kortrijkzanen moeten de stad uit en gedeporteerd worden naar Noord-Vrankrijk. Om dit te realiseren moet er slim en sluw actie ondernomen worden. Ik hoop echt dat Quickie zijn zinnen terugvindt, zich wat milder opstelt en tot inkeer komt, zodat de winkel weer kan opengaan. Zoniet kunnen wij zijn veiligheid niet meer garanderen.”

14 oktober wenkt !

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Satire. Bookmark de permalink.