Tempelier Gaston

Kortrijk Voorwaarts maakt 12 nieuwe namen bekend. Twaalf !

KV heeft een aantal nieuwe kandidaten voorgesteld. Onder meer Tempelier Gaston Laverge en excuus-allochtoon Jamal Qnioun zijn erbij.

Lijsttrekker Dirk Pot, alias Dirk Dupont, is fier als een gieter.

Dirk Pot : “De voorbije weken pronkten enkele Kortrijkse politieke partijen met de vrouwen die op hun lijst staan, wij doen het anders. Excuus-vrouwen worden bij ons zoveel mogelijk geweerd. Want zeg mij ne keer, al die opgeschoonde huis-tuin-en keukenwijven met hun knoflookasem, hun maandstonden, hun menopauzes, hun vapeurs, hun vermeende politieke kwaliteiten en ambities en hun bachelor in huishoudkunde, in godesnaam wat hebben wij aan hen ? Om nog te zwijgen van de ongetrouwden die aan geen vent geraken en gedeprimeerd zijn, in therapie zitten en hun tijd met van die goedkope flutromans verdrijven. Jezus, wat moeten we daarmee ? Ik kan niet uitleggen waarom een man met hen van bil zou willen gaan. Ik geneer me niet om dat te zeggen. Ik zou me wel schamen mocht ik ze op mijn lijst zetten. Ik moet ze niet, ze lopen in mijn weg. ‘Wijven moeten niet te veel complimenten maken’, riep Louis Major zaliger ooit in de Kamer van volksvertegenwoordigers uit. I fully agree with Louis. Daarom vind ik dat vrouwenquotum zo absurd. Ik ben voor een no-nonsense mannenpartij. Vandaar mijn lijfspreuk : ‘vrouwen op mijn lijst omdat het moet’. Bah.”

In totaal kon de 65-jarige Bellegemnaar Dirk Pot 12 namen meedelen. Zo zal Statler Verstichel, voorzitter van Kortrijk Voorwaarts, samen met de streng gelovige Catherine Waelkens, een katholiek unicum in de stad, de lijst duwen. Statler wil meer hoge cultuur met opera’s en riddertoernooien en de godvrezende Waelkens wil Kortrijkzanen die de zondagsmis uitzitten met een stadspremie belonen, en een afdeling van Opus Dei in het gewezen Broelmuseum installeren. Catherine wil een halt toeroepen aan de als een virus om zich heen grijpende zedenverwildering in het zo goed als goddeloze Qlown Town. Net als Jozef Rulof, het grootste medium aller tijden, weet zij het antwoord op àlle levensvragen. Catherine wil voorhuwelijkse betrekkingen strafrechtelijk beteugelen en de tien geboden aanplakken op alle openbare gebouwen. Zij maakt geen onderscheid tussen de leer en het leven, tussen de regels en de praktijk. Of ze daarmee veel stemmen zal halen betwijfelen Statler en Waldorf, de grootste godloochenaars van Qlown Town. “Ach, maakt niet uit”, zegt Cahterine, “ik ga in elk geval toch niet zetelen, ik doe mee voor de lol, ik heb niks anders te doen, mijn vroom leven is quasi voltooid, het hiernamaals wenkt.”

Ook Waldorf De Bruyne, mede-oprichter van Voorwaarts, staat op de lijst, maar of hij verkozen zal geraken is zeer de vraag. De geboren en gespogen Boerelarenaar heeft een uitgesponnen gedacht over zijn eigen, maar is niet bekend met de aparte zeden en gebruiken in dikkenekkerig Qlown Town, volgens Hugo Claus zaliger, ‘intellectuele woestijn en triomf van pretentie’. Waldorf wil zich toespitsen op de cultuur voor de basse classe. Zo wil hij middeleeuwse spelen zoals veld-plein-en muurkaatsen herinvoeren en  tabakpruimen en spuwen op straat moeten ook weer kunnen. Wat er ook van zij en wat er ook over hem geroddeld wordt, Waldorf De Bruyne verkeert in de mening dat hij populair is. Weinigen bij Kortrijk Voorwaarts lopen met die gedachte rond, of het zou het goedgelovig buitenbeentje Stijn Parmentier moeten zijn. De lijst moet hoe dan ook opgevuld geraken.

Dirk Pot : “Op plaats zeven kiezen we voor Dirk Coopman (55), kastelein van de vintage afspanning ’t Eiland aan de verlaagde Leieboorden.”

Dirk Coopman : “Ik zet me in voor de Leieboorden en voor veel meer auto’s in onze stad. Ik heb een begoede klandizie van oudere jongeren en die gaan allemaal voor mij stemmen, surtout de vrouwen, behalve een half dozijn toogtijgers die zeggen dat ze voor de KNSP gaan stemmen, een mysterieuze nieuwe éénmanspartij met een mij onbekende titelvoerder en waarvan ik de betekenis niet snap. Zeer jammer is dat er hier geen auto’s meer mogen passeren en dat de parking aan mijn voordeur weg is. Mijn klantjes uit de omliggende service-en andere luxeflats moeten nu op hun krukken, met het looprek of in hun rolstoel afkomen, wat ze gelukkig ook doen. En de gefortuneerden met Uber, met de belbus, met de riksja of met hun privéchauffeur. Alhoewel ik als een malcontente kwajongen bij de N-VA weggelopen ben, blijf ik een loepzuivere Vlaamsche Nationalist en positivo. Heel positief is ook dat Voorwaarts geen zuil heeft en we in Qlown Town autonoom kunnen werken, zonder van bovenaf door een Ben Weyts of Louis Ide bemoederd en gecommandeerd te worden. Ik word zeker verkozen, mijn programmapunten zijn : gratis looprekken en rolstoelen voor mijn klantjes, voor de cafébazen alle taksen afschaffen, vrijheid van vaandeldracht en terrasmeubilair, herinvoering van de zwarte kassa, afschaffen van de velostraten en weer auto’s in al de straten en pleinen van de stad. Last but not least autohater Axel Weydts naar Ibiza verbannen.”

Dirk Pot : “We hebben ook onze excuus allochtoon gevonden : Jamal Qnioun, 38 jaar, op nummerke negen. De jongen is ongelooflijk populair bij zijn soort-en kleurgenoten en heeft een warm hart voor onze stad en zijn mede-allochtonen. Jamal verkeert in de waan dat hij bij Voorwaarts veel te piepen zal hebben, hij dwaalt. In de gouden sixties noemde men zo iemand een muurbloem, nu een Vlaming met een migratieachtergrond. Hij krijgt ons vertrouwen, dat wel, maar hij moet braaf zijn en zijn mond toehouden. Ik ben geen cynicus, maar we hebben er al zoveel zien passeren met een warm hart voor Qlown Town.”

Ambiance met Gaston op zijnen basson !

Waarlijk dè verrassing en top of the bill op de lijst van Kortrijk Voorwaarts, na Dirk Pot, is Gaston Laverge (70), ex-brouwer, ex-kroegenbaas, ex-cafébazinnentemmer, ex-drinkebroer, ex-kapitalist, ex-vrouwenliefhebber en ex-soixantehuitard. Ambiancemaker hors catégorie !

Dirk Pot : “Met Gaston, Grootmeester in de Orde van de Tempeliers, hebben we waarlijk de hoofdvogel afgeschoten. Wie in godsnaam in Qlown Town kent Tempelier Gaston niet ? Ex-uitbater van de kroeg der kroegen Tempeliers, een laagdrempelige uitzuipkroeg, die om de drie maanden van bazinne wisselde en waar Gaston voor en achter de toog zijn beste Molière-Frans bovenhaalde, oog in oog met de kruim van de Kortrijkse slampampersgilde. Gaston was jarenlang één met zijn dranklustige klandizie en zocht geen goedkoop succes bij aan lager wal geraakte meeneemvrouwen met hun onsamenhangend gezwets en gebral. Zijn populariteit was en blijft legendarisch en ome Gaston, zoals hij liefkozend werd genoemd, was altijd de ster en de raadgever der lanterfanters, playboys, schuinsmarcheerders, drankzuchtigen, echtbrekers, zwaarmoedigen en clochards. Telkens Gaston in een liederlijke bui verkeerde, wat bijna elke dag gebeurde, declameerde hij met grote gebaren, rechtstaande op de toog, onder luid applaus, de Boere-charleston van Paul van Ostaijen. ‘Gaston op zijnen basson’. Weliswaar in de taal van Molière, zodat niemand het begreep. Glorieuze momenten waren dat uit het onnavolgbare zwervers-en kroegenbestaan van onze nieuwe Voorwaarts kandidaat. Onder de leiding van Gaston werd de Tempeliers gedreven door vrouwen van een jaar of vijftig, zestig die eruitzagen alsof ze meer dood dan levend waren, liever nooit geboren waren. Over het nut van brassen sleepte Gaston bijna een mastertitel in de wacht, ware het niet dat, als hij al de euroots die hij in zijn leven heeft verbrast, nu nog had, enfin, dan woonde hij nu op een petit manoir in de Ardèche, in plaats van met een wispelturige amante op een zolderkamerke in hotel Damier. Tja, maar Gaston wordt onze horecaman in de gemeenteraad en dat is geen oneer. Wees welkom op ons overwinningsbal in de Tempeliers op 14 oktober !”

Dirk Pot rondt af : “Over onze meest bescheiden kandidaat Pieter Vanherpe, echtgenoot van Catherine Waelkens, kan ik verklappen dat Pieter bezig is met al de stadsrekeningen uit te pluizen, dat hij alles in de openbaarheid gaat gooien, met name de stadsschulden tot zeven generaties ver en dat hij het faillissement van Qlown Town gaat uitroepen. Pieter heeft daarbij de volle medewerking van partner in crime Kortrijkwatcher Lavaert en van de buiten gegooide stadsontvanger en klokkenluider Vanhoutte. Ook Pieter heeft uitzicht op een zitje in de gemeenteraad. Vanaf 2019 zal het daar gedaan zijn met leute te maken en de Quickie clown uit te hangen.”

14 oktober wenkt !

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Humor. Bookmark de permalink.