Moskee

Persbericht  vrijdag 27 april 2018

DERDE RECHTZETTING: berichtgeving megamoskee Kortrijk

Vlaams Belang ziet zich genoodzaakt om een derde maal een rechtzetting te publiceren na opnieuw foutieve éénzijdige berichtgeving vanuit de Kortrijkse moskeegemeenschap over de geplande megamoskee aan de Brugsesteenweg.

In de krant Het Laatste Nieuws werd gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Open Vld) namens de moskeegemeenschap aan het woord gelaten inzake de optocht tegen de megamoskee in Kortrijk:

https://www.hln.be/regio/kortrijk/betoging-tegen-nieuwe-moskee~a20e9456/

Stuk voor stuk weerleggen wij de manifest onjuist uitspraken van Mohamed Ahouna hieronder. Vlaams Belang zal Het Laatste Nieuws schriftelijk verzoeken een rechtzetting te publiceren, gezien de uitlatingen door de moskeegemeenschap een belangrijke impact hebben op het juridische verloop van het project.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Van alle handtekeningen op die petitie, is 80 procent van niet-Kortrijkzanen”

Vele ondertekenaars kiezen ervoor om hun naam niet kenbaar te maken op het internet. Hierna de echte cijfers:

Kiesomschrijving Kortrijk: 52,58% (inclusief deelgemeenten!)

Overige Zuid-West-Vlaanderen: 28,08%

Overige West-Vlaanderen: 5,03%

Overige Vlaanderen: 11,79%

Overige: 2,52%

Meer dan de helft van de ondertekenaars komen uit de kiesomschrijving Kortrijk en meer dan 80% uit de directe omgeving van de moskee.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“En Vlaams Belang zal voor die betoging bussen uit andere steden inleggen om meer volk te hebben. Het wordt dus opgeklopt.”

Vlaams Belang zelf zal géén bussen inleggen. Als er bussen naar de optocht komen, zal dit van verenigingen zijn die onafhankelijk staan van Vlaams Belang. Iedereen die zich verzet tegen deze moskee is welkom.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Het gaat over een domein van 5.210 vierkante meter. De helft is voor ons gebouw en de helft voor 58 parkeerplaatsen en een stalling voor 200 fietsen.”

De notariële akte maakt melding van 52a 1 ca, dat is 5201 vierkante meter. De notariële akte meldt ook een parking van “circa 2.525 m2”. Het saldo is dus 2.676 m2. Echter het pand bestaat uit twee verdiepingen, waardoor de bruikbare oppervlakte verdubbelt tot meer dan 5.250 m2.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Het is niet de grootste moskee van Vlaanderen.”

Eind 2017 was er veel te doen rond de nieuwe moskee van 2.500 m2 in Gent. De moskee wordt omgeven door een park. Het Laatste Nieuws (HLN) schreef over dit project dat Gent de grootste moskee krijgt van Vlaanderen:

www.hln.be/nieuws/binnenland/gent-krijgt-grootste-moskee-van-vlaanderen-2-500-m-en-twee-minaretten~a93e6594/

De Kortrijkse moskee zal (als het project doorgaat tenminste) nog groter worden, zoals hiervoor werd aangegeven én dat in het hart van onze stad.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Er is wel buurtoverleg geweest.”

De moskee werd in de zomer van 2015 door de stadscoalitie van N-VA, Open VLD en SP.A plots aangekondigd zonder enig “overleg” met de buurt (N-VA levert de bevoegde schepen). Omwonenden, ondernemers en Kortrijkzanen werden voor een voldongen feit gesteld. Pas nadien werd “Kortrijk Spreekt” georganiseerd met de buurt. Buurtbewoners die kritiek uitten op de nieuwe moskee werden actief geweerd door het stadsbestuur en niet meer uitgenodigd. Van “overleg” was dus nooit sprake.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“En het kabinet van minister-president Geert Bourgeois liet eerder al weten dat moskee Atakwa niet staatsgevaarlijk is.”

Het kabinet van Bourgeois is niet bevoegd voor staatsveiligheid. De toetsing van staatsveiligheid gebeurt in het kader van de erkenningsprocedure. De laatste en enige erkenningsprocedure van de Kortrijkse moskeegemeenschap dateert van 2009 en toen kreeg de moskeegemeenschap een negatief advies van staatsveiligheid. Tot op vandaag is er geen nieuwe erkenningsprocedure lopende en blijft het negatief advies van staatsveiligheid dus overeind.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“De werken kosten 3,3 miljoen euro”

De notariële akte meldt een aankooprijs van 3.300.000 €. Zoals elke burger en vzw in dit land, is de moskeegemeenschap uiteraard gehouden aan aktekosten (10% registratierechten en ereloon notaris). Het totaal van de aktekosten voor deze aankoopprijs kan geraamd worden tussen € 336.255,06 en € 336.618,06. In de eigen (!) financiële nota van de moskeegemeenschap komt men tot een bedrag voor “Andere kosten + aankoopkost gebouw”:

356.048,37 €

Het gebouw van Bioplanet is vandaag geen moskee en dient aldus aangepast en verbouwd te worden. Het is duidelijk dat een supermarktgebouw van 3,3 miljoen euro niet kan verbouwd worden tot moskee voor enkele duizenden euro’s. De door de moskeebestuur zelf (!) opgestelde financiële nota komt tot volgend totaalbedrag voor “Studies en erelonen” en “Verbouwingen”:

1.130.000,00 €

TOTAAL: 4.786.048,37 €

De gedetailleerde berekening met bewijsstukken vindt u hier:

https://www.drk.be/files/regio/20170502_Kortrijkse_moskee_moet_prijsgeven_wie_hen_geld_geeft.pdf

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Het wordt niet enkel een gebedshuis, maar ook een intercultureel centrum waar we per jaar tot 60 bezoeken krijgen, zoals van scholen. We voorzien verder een bib met aandacht voor de islamitische cultuur, klaslokalen voor Arabische lessen (…)”

De normen voor brandveiligheid voor lokalen waarin scholen regelmatig worden ontvangen en naschoolse activiteiten worden georganiseerd zijn bijzonder strikt. Het gebouw, als supermarkt, voldoet niet aan de striktere normen voor dergelijk activiteiten met kinderen. Vlaams Belang gaat ervan uit dat de brandweer het gebouw, in het belang van de kinderen, ongeschikt zal verklaren voor deze activiteiten.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“De aanvraag tot erkenning is ingediend, maar minister Liesbeth Homans laat mogelijk de erkenningsprocedure vernieuwen.”

Sinds het negatief advies van staatsveiligheid in 2009 werd, ondanks herhaalde beloftes door de moskeegemeenschap en herhaalde vragen door de politiek, nooit ofte nimmer een erkenningsdossier ingediend. De Kortrijkse moskeegemeenschap heeft inderdaad een erkenningsdossier uitgedeeld aan het stadsbestuur en buurtbewoners op een editie van “Kortrijk Spreekt” begin 2017. Uit een parlementaire vraag door Vlaams Belang dd. mei 2017 aan Minister Homans bleek echter dat dit erkenningsdossier niet werd ingediend. Vlaams Belang heeft in april 2018 een nieuwe parlementaire vraag ingediend bij Minister Homans. Het antwoord wordt binnenkort verwacht.

Gezien de vermelde vernieuwing van de erkenningsprocedure kan de moskeegemeenschap onmogelijk over een erkenning beschikken begin 2019. Dat een moskee perfect zijn zin kan doen zonder erkenning bewijst de moskee in de Stasegemsestraat. Deze moskee functioneert dag in dag uit zonder erkenning. Waarom zou een moskee die bijna 5 miljoen euro kan samen ronselen overigens zitten te wachten op een erkenning?

Vlaams Belang Kortrijk kant zich tegen deze moskee:

  • Financiering (5 miljoen euro):

– Geldronseling radicale moslims (o.a. salafist Bilal Salam, omstreden imam Mohamed Toujgani)

– Buitenlands geld (Saoedi-Arabië/Marokko) of met zwart geld moet worden uitgesloten

  • Mobiliteit en leefbaarheid: parkeerprobleem, verkeersdruk en geluidshinder
  • Geen inspraak:

– Omwonenden, ondernemers en Kortrijkzanen werden voor een voldongen feit gesteld

– Burgers die kritiek hadden werden nadien door het stadsbestuur geweerd uit “Kortrijk Spreekt” en niet langer uitgenodigd

– Waardevermindering woningen eigenaars, verlies inkomsten handelaars

– Ondertussen sloot al een slager, een kapper en een café in de buurt en heel wat huizen staan te koop

  • (Staats)veiligheid: niet erkend Vlaamse overheid en negatief advies staatsveiligheid
  • Identiteit: Dit wordt de grootste moskee van Vlaanderen! Kortrijk is een Vlaamse stad met een belfort en kerken, niet met minaretten en moskeeën.

Dit megalomane project overschrijdt op al deze vlakken de aanvaardbare grenzen van onze stad Kortrijk.

Vorige rechtzettingen:

Rechtzetting 1 dd. 3 mei 2017:

https://www.drk.be/persberichten/rechtzetting-persbericht-kortrijkse-moskee-moet-prijsgeven-wie-hen-geld-geeft

Rechtzetting 2 dd. 24 januari 2018:

https://www.drk.be/persberichten/rechtzetting-mediamanipulatie-megamoskee-kortrijk

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.