Taqiyya


Optocht tegen de moskee in Kortrijk met Filip Dewinter en Maarten Seynaeve, toen Maarten nog tegen de moskee was…nu niet meer. Grappig.

INGEZONDEN STUK

Achter de muren van de grootste moskee………taqiyya (*)

Bij de eerste vergadering op uitnodiging van het stadsbestuur i.v.m. de komst van de grootste moskee van Vlaanderen in de Brugsesteenweg, heeft een groot aantal buurtbewoners geen of zeer laat een uitnodiging ontvangen.

Een vraag gesteld door architect P.S. over de bouwvergunningen, werd brutaal afgewimpeld. Nadien werd deze persoon benaderd door ….. met de boodschap zich niet meer in te laten met de moskee, anders zou ’t Stad haar opdrachten aan hem terugschroeven. Hij heeft zich daarbij neergelegd en werd beloond met onder andere “Het Armoedeparadijs” in de gebouwen van Gheysens Decoratie in de Doornikstraat, maar ook in de Rijselsestraat heeft betrokken architect nog opdrachten gekregen. Ondertussen is hij wel verhuisd uit de Watermolenstraat, weg van een mogelijke reuze moskee. Een vraag van J.D. op dezelfde vergadering naar de financiering van de moskee werd genegeerd, als waren het de Duivelsverzen.
Blijkbaar is dit HET heikele punt.

M.V., werkzaam bij de logopedie, was ook kritisch t.o.v. de komst van de megamoskee, krijgt te horen van de ouders van patiënten, voor 80 % allochtoon, dat het daar haar plaats niet is en wordt ontslagen. Na enkele vergaderingen van de buurt met ’t Stad en vertegenwoordigers van de moskee   zou financiële transparantie worden verschaft. Buiten wat juwelen, geldstukken en reçuutjes krijgt men niets te zien, zeker geen bedragen die wijzen op een gezamenlijke waarde van vijf miljoen Euro. Uiteindelijk schermt de burgemeester met privacy, als advocaat specialist inburgering, alhoewel iedere partij in België meer openheid vraagt bij de sponsering van moskeeën, ook Open VLD.

Maar via Schepen Scherpereel vernemen wij toch dat de fondsen van Marokko komen. M.A., een vertegenwoordiger van de moskee, rijdt de wagen van dokter Q.V. aan en vervolgt zijn weg. Dit belooft al voor een goede buurtschap. Is dat geen probleem voor Gwendolyn Rutten, ook Open VLD? Mozaïek, ”les libres penseurs” van Kortrijk zijn partner van de Atakwa moskee. Dit zijn toch mensen die tegen iedere godsdienst zijn? Of zijn het hand en spandiensten aan Philippe De Coene? Uit Kortrijk vertrokken Olivier Calebout (Abu Sayfiedeen) en Abdelmalek Boutalliss (Abu Nusaybah) als IS strijders naar Syrië. Eén woonde zelf in de straat van Ph. De Coene, maar niemand wist van iets? Ook aangekaart werd de waardevermindering van de panden in de omgeving van de toekomstige moskee. Volgens V. Van Quickenborne is daar geen sprake van. Alhoewel men in Leiden een schadeclaim kan indienen bij het gemeentebestuur n.a.v. de komst van een moskee in een oude kazerne. Bovendien wijst een studie van onafhankelijke instellingen aan dat gelimiteerde ontwaarding het dubbele bedraagt van de aankoopsom van de moskee, (10 miljoen € ). Woningen uit een hogere prijsklasse worden zelfs onverkoopbaar. Huizen die soms als laatste financiële onderpand dienen bij tegenslag. Betaalt de burger nog niet genoeg via zijn belastingen.

Om te bewijzen dat de Kortrijkzaan niets, maar dan ook niets in de pap te brokken heeft , alhoewel het gemeentebestuur de mond vol heeft over “Kortrijk spreekt”, maar niet luistert, wordt het buurtcomité vervangen door mensen gekozen door de burgervader, door toedoen van de buurtwerker T.H., uiteraard op kosten van de burger.

Een éénmalige uiteenzetting in Het Hemelhof, waar bepaalde buren zelfs de toegang werden geweigerd, heeft ’t stadsbestuur wat geluld over terreinen waarover ze niet beschikt en de bestemming van die gronden zeker en vast zal bepaald worden na deze legislatuur.

V. Van Quickenborne, politiek is meer dan een jointje blowen in de senaat. Uw vriendje Abu Jahjah leerde u terrorisme goedpraten, daardoor probeerde u zelfs te getuigen tegen generaal Sharon, voor de inval in Sabra en Shatila. Maar dit kon niet omdat in 1982 u pas 9 jaar was. Sjeik Almed Yassin, leider van Hamas, met zijn preken ”de Joden uit te moorden” wenste u zelfs veel succes.
Bij de volgende verkiezingen zal deelnemen belangrijker zijn dan winnen.

(*) halve waarheden en hele leugens

(identiteit van de auteur aan Jarretelle bekend)

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.