Gemeenteraad niet opdoeken !

Het opiniestuk van Arne Vandendriessche op de webstek van de Krant van West-Vlaanderen is zonder meer lezenswaardig. Dat hij vanop de schepenbank vaststelt dat het niet goed gaat met de Kortrijkse gemeenteraad en daarover begint na te denken is lofwaardig. Dat hij dit inzicht maar uitspreekt na ruim vijf jaar bestuur door de stadscoalitie weze hem vergeven. Beter laat dan nooit. Het wringt bij hem blijkbaar dat er zo weinig wederzijds begrip merkbaar is tijdens de debatten. Er is geen “politieke kruisbestuiving”.

Hoe zou dat komen?

Als vrij trouwe bezoeker van de gemeenteraadszittingen kan ik met hem alleen maar vaststellen dat “de instroom van ideeën of nieuwe politieke keuzes eigenlijk stilvalt na het schrijven van het bestuursakkoord”. Inderdaad. De constructieve en positief bedoelde voorstellen van de oppositie worden door de meerderheid genadeloos weggestemd. Opmerkingen van de oppositie over flagrante fouten in de voorstellen van de stadscoalitie worden door de burgemeester schimpend en scheldend weggehoond. Redelijke vragen om een punt uit te stellen tot nadere bestudering en het zoeken naar een consensus worden nooit gehonoreerd. Beslissingen die nog in de gemeenteraad moeten genomen worden zijn soms al uitgevoerd. Dossiers die een ruim debat verdienen onder alle gemeenteraadsleden zijn vaak al door de stadscoalitie een paar dagen vóór de zitting afgehandeld in een persbericht. Hoe wil je dan tot een dialoog komen, voor “politieke kruisbestuiving” zorgen?

Een burgerraad?

Ik vrees dat de mirakeloplossing die Arne Vandendriessche voorstelt, een “burgerraad” en jaarlijks een “fundamenteel debat met onze burgers” , wel eens een slag in het water zou kunnen zijn. De spreekrechtronde voor burgers vóór het begin van de gemeenteraad is in de voorbije vijf jaar nauwelijks gebruikt. De zittingen van de gemeenteraad ‘on the move’ in de deelgemeenten lokte nu niet direct denderend veel publiek en het initiatief is intussen een stille dood gestorven. Hoe denkt hij dan een “burgerakkoord” tot stand te brengen. Een akkoord van wie met wie? Is dit niet de liberale illusie dat alle burgers op gelijkwaardige basis en op gelijke voet vol interessante visies en ideeën zitten die alleen maar door de politici gecapteerd moeten worden? Alsof gemeenteraadsleden in het niemandsland opereren, buiten de samenleving, alsof ze geen achterban hebben. Bestaat er trouwens geen enorm gamma van verenigingen die burgers vertegenwoordigen?

Toch een belangrijke noodkreet?

Ja, toch is het opiniestuk van de jonge schepen in mijn ogen een belangrijke noodkreet. (Ik laat in het midden of het niet ook het tijdig innemen is van een bepaalde positie in functie van zijn politieke carrière.) Hij ervaart lijfelijk dat het in de gemeenteraad allemaal veel beter en democratischer zou kunnen en hij zoekt naar een uitweg. Ik hoor hem als het ware denken: die oppositie heeft af en toe gelijk, maar ja… Gééf ze dan ook eens gelijk in plaats van elk amendement weg te stemmen, zou ik zo zeggen. In plaats van moedeloos de gemeenteraad dan maar af te schaffen zou men hem beter nieuw leven inblazen. Men zou bijvoorbeeld de gewone raadsleden van de meerderheid ook aan het woord kunnen laten. Nu zijn er bij de meerderheid raadsleden die ik gedurende vijf jaar nog niets heb horen zeggen. Niet erg verrijkend voor het debat. Men zou bij bepaalde belangrijke dossiers vooraf een consensus kunnen zoeken tussen meerderheid en minderheid en op de gemeenteraad dan toelichten waarom het wel of niet gelukt is. Van mening verschillen moet in een democratie immers kúnnen, is zelfs essentieel, maar elkaar vinden in een goede oplossing is óók democratie. Men zou een comfortabeler zitruimte voor de bezoekers van de gemeenteraad moeten maken. Hoe wil je dat burgers komen meeluisteren en achteraf de raadsleden kunnen aanspreken? Men zou zo correct moeten zijn dat gemeenteraadsleden als eerste de informatie krijgen en niet de zaak al vooraf aan de media verkopen. En als men dan toch een persbriefing houdt vóór de gemeenteraad, zou men dan niet ook de fractieleiders van de oppositie kunnen uitnodigen om mee de media te informeren.

Frans Destoop
ex-schepen Kortrijk CD&V

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.