469.053,64

PERSBERICHT

Woensdag 4 april 2018

Medische zorg illegalen Kortrijk kost half miljoen euro

In 2016 werd door OCMW Kortrijk 469.053,64 euro uitgegeven aan dringende medische hulp voor illegalen. Geld dat volgens Vlaams Belang veel beter zou kunnen besteed worden.

Voor de verzorging in ziekenhuizen betaalde OCMW Kortrijk 379.305,32 euro. Daarnaast werd nog eens 89.748,32 euro betaald voor verzorging buiten de ziekenhuizen. Dat alles blijkt uit de cijfers die integratieminister Ducarme aan Vlaams Belang heeft bezorgd (zie bijlage). De bedragen worden vanuit de Belgische schatkist terugbetaald aan de OCMW’s. In 2016 werd door de federale overheid op deze manier 51 miljoen euro uitgegeven voor dringende medische hulp aan personen die illegaal in dit land verblijven. Voor de verzorging van 15.759 illegalen in ziekenhuizen (werkblad 1) betaalde de federale overheid een bedrag van bijna 41 miljoen euro terug aan de OCMW’s. Daarnaast werd nog eens ruim 10 miljoen euro betaald voor de verzorging van 13.290 illegalen buiten de ziekenhuizen (werkblad 2). Daarmee wordt het record van 2015 verbroken.

Over hoeveel illegalen het in totaal gaat, valt niet op te maken vermits het zo maar optellen van de twee cijferreeksen over het aantal personen tot dubbeltellingen zou kunnen leiden. Toch is duidelijk dat het aantal illegalen dat op dringende medische hulp een beroep doet al jaren in stijgende lijn zit.

Illegalen die zich in dit land ophouden, kunnen rekenen op ‘dringende medische hulp’, een begrip dat ruim wordt geïnterpreteerd. Het gaat niet alleen om spoedeisende behandelingen, maar ook om luxe-ingrepen zoals neuscorrecties. Ook abortus, prenatale consultatie of borstvoedingsbegeleiding, kortom alle medische verrichtingen waarvoor RIZIV-nomenclatuur bestaat, behoren tot het gamma van de ‘dringende medische hulpverlening’.

Lijsttrekker Wouter Vermeersch: “Kortrijk telt 11.000 armen. Bijna één op vijf kinderen groeit op in armoede. Dit is niet langer houdbaar. Uiteraard moeten mensen die dringende medische zorgen nodig hebben die ook krijgen, maar hier kan fors worden bespaard door ervoor te zorgen dat misbruiken worden aangepakt en personen die illegaal in ons land verblijven worden geweerd.”

Het probleem van illegaliteit is volgens politieraadslid Steve Vanneste bovendien niet alleen de enorme kostprijs van de medische hulp: “De politie in West-Vlaanderen gaf deze week nog aan overbelast te zijn door de toestroom van illegale ‘transmigranten’. Exacte cijfers over de criminaliteit door illegalen wordt in Kortrijk spijtig genoeg niet bijgehouden, maar inherent aan hun onwettige status laten illegalen vaak een pad van ellende achter, gaande van zwartwerk tot zware criminaliteit.”

Meer info:
Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk, 0485/66.07.80
Steve Vanneste, gemeente- en politieraadslid Vlaams Belang Kortrijk, 0494/87.73.78

Auteur: Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.