Pot en Panne

Kortrijk Vooruit pakt uit met Wit Konijn: Dirk Dupont.

Unizo voorzitter en ex-VLD-er Dirk Dupont, alias Dirk Pot, als lijsttrekker.

Dirk Dupont is de lijsttrekker voor Kortrijk Vooruit. Daarmee verrast de partij van voorzitter Geo Verstichel vriend en vooral vijand: de Bellegemnaar zat tot 2 weken geleden nog in het bestuur van de Kortrijkse VLD en stelde zich in 2012 verkiesbaar voor die partij. “Ik kijk niet naar het verleden, maar naar de toekomst”, aldus Dirk. “Met Vooruit wil ik Kortrijk én mijn dorp Bellegem voorwaarts helpen.”

Voorzitter Geo Verstichel reageert, blij als een kind : “Meer dan een jaar lang werden we in Kortrijk uitgelachen en uitgemaakt voor debiele clowns, Statler en Waldorf, onnozelaars, folklore, een gesticht, enzovoort. Gedaan met lachen met Kortrijk Vooruit en met Statler en Waldorf ! Heel politiek Kortrijk hangt in de touwen. Verbijstering alom. We hebben een overloper van formaat aan de haak geslagen. Twee weken geleden zat hij nog in het Kortrijks VLD bestuur van krommenaas te gebaren, terwijl hij bij ons al voor het lijsttrekkerschap had getekend. Dirk is een politieke dwarskont buiten formaat. Maar het heeft ons gevloek, getier, bloed, zweet, tranen, sperma en veel drank gekost. We hebben Dirk tenslotte kunnen lijmen zonder een bruine enveloppe onder tafel, dat hebben we voorlopig niet. Dirk was content met een knuffel van Catherine Waelkens en een kistje grand cru uit 1975, een symbolische geste. Hij wordt een trouwe partijsoldaat om de mensen van Kortrijk voorwaarts te laten gaan, en niet achterwaarts zoals al zes jaar het geval is. De buit is binnen, En het is nog maar een begin. We houden nog kleppers achter de coulissen, die we op één april ten tonele willen voeren. Onze lijst is zo goed als compleet. We halen met de vingers in de neus vier zetels binnen. Dirk wordt schepen van economie, winkelleegstand en mobiliteit. Tot één april.”

Gedaan met lachen met Kortrijk Voorwaarts en met Statler & Waldorf !

Na de persconferentie versierde Jarretelle aan de tapkast van afspanning ’t Eiland een gemoedelijke babbel met de nieuwe lijsttrekker.

Jarretelle : Meneer Dupont, hoe bent u op die lijst van Kortrijk Voorwaarts verzeild geraakt, als lijsttrekker dan nog ?

Dirk Dupont : Het is Kortrijk Vooruit, niet Voorwaarts. Kijk, dat verliep zo. Op 11 november laatstleden, wapenstilstand, stond ik, zoals elke jaar, op de grote markt op het punt aan het oorlogsmonument een pot chrysanten neer te zetten en de gesneuvelden van veertien achttien te eren, toen ik plotsklaps een por in de rug kreeg. “De Bruyne, is de naam. Marniek De Bruyne, mag ik u even storen, ik wil u onder vier ogen spreken, het is ernstig.” Geen vijf minuten later zaten we oog in oog in afspanning Damier met een gekoelde Copperhead voor de neus. “Scholl, kom op met je verhaal”, stak ik van wal. We begonnen te hijsen.

Jarretelle : Spannend, ga verder.

Dirk Dupont : De Bruyne haalde een bruine omslag boven, legde die ongeopend op tafel en opende met een pokerface : “Meneer Dupont, ge weet of ge weet niet, maar in Kortrijk zijn we enkele maanden geleden met een nagelnieuwe politieke beweging van start gegaan. De naam is niet Kortrijk Voorwaarts, maar Kortrijk Vooruit. Wij, dat zijn mezelf en mijn compagnon Geo Verstchel. We zijn het afgetrapt bij de Kortrijkse N-VA omdat we slaande ruzie kregen met de nieuwlichters schepentjes Rudolf Scherpereel en An Vandersteene. Kwatongen roddelen dat we zonder pardon buitengegooid zijn. Wat er ook van zij, met Scherpereel en Vandersteene ging het van kwaad naar erger. Ze zijn niet van de slimsten, om het beleefd uit te drukken, dat zeg ik niet alleen, ook ex-schepen Catherine Waelkens, die lang gestudeerd heeft, is die mening toegedaan. Na veel drank zijn we op een zomernacht met een nieuwe beweging begonnen, iets anders hadden we niet om handen. Om een lang verhaal kort te maken, we zijn daarmee al zo ver gevorderd dat we gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. We zoeken een interessante Kortrijkzaan die lijsttrekker wil spelen en gij zijt onze kandidaat. Ziezo, de kop is eraf.” Ik goot mijn derde copperhead in één trek achterover en slaakte een doffe kreet.

Jarretelle : De spanning is te snijden. Doe me niet langer wachten.

Dirk Dupont : Ik stotterde :  “De Bruyne man, dat is even verschieten, ik ben vereerd, maar moet daarover grondig nadenken en mijn vrouw Bernise, mijn dochters en mijn liberale achterban raadplegen, want ik ben een notoire VLD-er. Geef me een paar maanden.”

Jarretelle : Hoe reageerde De Bruyne ?

Dirk Dupont : Eerst nogal ontdaan, na een derde copperhead met veel begrip. We hesen en namen afscheid. De Bruyne betaalde de Damier rekening.

Jarretelle : Ik wil het hele verhaal en niets dan het ware verhaal horen.

Dirk Dupont : Het zit zo. Ik ben soixante-quatre en heb mijn bloeiende potten-pannen-en teljorenzaak overgelaten aan mijn dochter. Naar de toekomst toe wil ze chapter four van Byttebier overnemen, het is daar nu een belevenisconcept voor patisseriemadammen in de menopauze. Chapter four klinkt chique, maar het is een dode mus, een aflopend verhaal. Het zal als een rijpe vrucht in de schoot van mijn dochter vallen. Dit terzijde. Kortrijk Vooruit trok me direct aan, en toen ik medestichter Verstichel in zijn werkkamer op de eerste étage van café ’t Eiland ontmoette, was er onmiddellijk ambiance tussen ons twee. De mayonaise pakte. Praatvaar Geo vertelde ronduit over zijn politieke avonturen bij en naast de N-VA Kortrijk en welk bordeel het daar nu geworden is, met verraad, afgunst, gehoereer en messen in de rug. En hoe vos Steven Lecluyse met zijn morbide drijverijen bestuursleden die veel slimmer zijn en met meer politiek inzicht, trachtte buiten te werken. Ik stond sprakeloos. De man Geo sprak me aan. Met zijn geestdrift, zijn taalvaardigheid, zijn welbespraaktheid, zijn rechts voor de raapse stijl, zette hij zijn nieuwe politieke beweging in de schijnwerpers, het gaf me een fabuleuze kick. Daar wou ik meer van weten. Ik kwam te weten dat Kortrijk Vooruit onafhankelijk opereert, zonder hoofdkwartier dat de scepter zwaait en absurde bevelen uitdeelt. Geen dictaten van een Louis Ide, een Geert Boiurgeois, een Ben Weyts of een Andries Gryffroy. Volledig kleurloos. De burger centraal stellen, dat is spek naar mijn bek. Wat een verademing. Dat moest ik aan mijn vrouw Bernise gaan vertellen.

Jarretelle : Maar u zat toch nog bij de Kortrijkse VLD, en in het bestuur dan nog ? Speelde u onderzeeër, mol ?

Dirk Dupont : Klopt en dat was pijnlijk. Overloperij is niet van mijn sterkste en het klinkt niet goed. Maar het boterde niet meer tussen Van Quickenborne en mezelf. Ik was al enige tijd ongelukkig met de gang van zaken in de stadscoalitie en vooral in de VLD. Van Quickenborne zit onder de knoet van schepen De Coene, dat is geen geheim. Quickie wordt al jarenlang geterroriseerd en moet telkens weer toegeven aan de kostelijke grillen van De Coene, de ware burgemeester, en aan schepen Weyts, een omhooggevallen boeferke, een spelmaker die denkt dat hij het zout en de peper van Kortrijk is. En zo komt het dat Kortrijk leegloopt, dat er honderdvijftig winkelpanden leegstaan omdat auto’s uit de stad gepest worden. Ik ben met slaande deuren bij de liberalen vertrokken met de gedachte nooit nog aan politiek te doen, tot ik De Bruyne en Verstichel tegen het lijf liep. Een wonder geschiedde. Zo ontmoette ik de geroyeerde ex-schepen Catherine Waelkens en haar man Pieter Vanherpe. Fijne, mooie, integere, vrome, intelligente mensen, met een persoonlijkheid om u tegen te zeggen, al zijn ze aartsconservatief en oerkatholiek. Ze gaan ’s zondags ter kerke, ik wist niet dat zoveel godvrezendheid nog bestond. Zelf ben ik een libertaire vrijdenker en godsloochenaar van het zuiverste water, al van sinds mijn geboorte en het is er nooit meer uitgegaan. Geloven is iets voor kwezels en ongeletterden dacht ik altijd. Maar sinds mijn ontmoeting met Catherine en Pieter is een ongekende spirituele wereld voor mij opengegaan en weet ik nu wel beter. Catherine is de fiere bezitster van vier of vijf zeer hoge diploma’s en eredoctoraten, ik ben de tel kwijt, zelfs twee supermasters uit het buitenland. Zelf heb ik er één, van hogere vakschool, wat voldoende bleek voor een bloeiende potten- en pannencommerce. Ge ziet van hier dat voor Catherine de samenwerking met ongeletterden als Scherpereel en Vandersteene niet langer vol te houden was. Alleen Lecluyse kan in geleerdheid met Waelkens wedijveren.

Jarretelle : Hoe bent u zonder kleerscheuren bij de liberalen weggeraakt ?

Dirk Dupont : Zonder kleerscheuren ? Wel integendeel ! Op veel plaatsen in onze stad moet ik mijn kop niet meer tonen. Het is erg, maar ik heb het ervoor over. Ge moet weten, in 2012 stond ik met veel goesting op plaats 15 bij de VLD en haalde vanuit het niets 666 stemmen, maar niet verkozen. Ik verzeilde in een maandenlange depressie. Na eerst nog gepolst te hebben naar een verkiesbare plaats voor 14 oktober, voelde ik dat aan mijn theewater dat mijn liedje uit was en dat het bij de liberalen niet meer ging lukken. Er zitten daar te veel politieke geilaards met torenhoge ambities die mekaar het zonlicht in de ogen niet gunnen, mekaar zelfs letterlijk naar het leven staan. Ze willen allemaal een schepenzetetje en veel faveurkes. Ik noem Tiene Castelein, Wouter Allijns, Wout Maddens, Arne Vandendriessche, Maarten Vander Stichele, Sander Maenhoudt, Hilde Verduyn, Angélique Dekeyrel en nog een dozijn opportunistische beunhazen, wiens namen ik niet ga noemen, en die in de burgermaatschappij aan geen convenabel jobke zouden geraken. Ik heb me dan maar kort en goed buiten laten smijten. Op een bestuursvergadering in december gooide ik mijn geheime contacten met Verstichel en Debruyne op tafel. Quickie schoot in een nooit geziene Kortrijkse colère, vloekte en tierde en dreigde met hel en verdoemenis. Hij sloeg de tafel aan gruzelementen, stampte wild in het rond en verscheurde ei zo na zijn eigen kleren. Vincent geraakte compleet buiten zijn zinnen, in trance als het ware, zo’n woede had ik nooit gezien. Ik werd een landsverrader en crimineel die achter de tralies hoort genoemd, die nooit nog onder zijn ogen mocht komen. Twintig minuten later stond ik op straat.

Jarretelle : Hoe bent u bij Kortrijk Vooruit binnengeraakt en lijsttrekker geworden ?

Dirk Dupont : Voor mezelf had ik begin februari al uitgemaakt dat ik de sprong zou wagen. Kortrijk Vooruit is een partij naar mijn hart. Als voorzitter van Unizo moest ik aftreden, wat me niet in dank werd afgenomen. Na Leopold De Keyser, weer een opportunist die van de Unizo-boot springt, huilden ze daar. Om van Axel Ronse nog te zwijgen. By the way, geruchten gaan dat Leopold als wit konijn bij de CD&V zal opduiken. En dan zat ik nog met Bernise, mijn bezorgde echtgenote. Zonder haar fiat, morele steun en zegen kon ik geen kant uit, geen poot verzetten. Twee maanden lang heeft Bernise tegengesparteld met alles wat ze in haar had. Op zekere ochtend, bij de koffie, dreigde Bernise een jonge amant te nemen en met haar hebben en houden naar Nieuw Zeeland te trekken. Dat kon ik niet maken. Haar haring braadde niet, en zo viel begin maart alles in de goede plooi. Ik kreeg carte blanche, op voorwaarde dat, als ik schepen word, en dat zit er dik in, ik de copperhead af zou zweren, overal mijn handen thuis zou houden, nooit later dan middernacht thuis zou komen, mijn schepenwedde aan haar zou afstaan en een bankrekening op haar naam in Luxemburg zou openen. Allemaal geen probleem, zei ik, ik had hogere eisen verwacht, en zo kwam het dat ik half maart instemde met het lijsttrekkerschap van Kortrijk Vooruit. Ik ben een Kortrijkse beroemdheid, ook in de society-kringen, ik wil toetreden tot de Neos en het Willemsfonds, ik mik op tweeduizend stemmen. Gedegouteerd ben ik niet, anders had ik me niet met doodsverachting bij het genootschap van Geo en Marniek aangesloten. Ik kijk niet naar het verleden, maar naar de toekomst. Samen met de Kortrijk Vooruiters wil ik Kortrijk vooruithelpen. Ik ben een ongelooflijke positivo en zal altijd en overal positief in het leven en de politiek staan. En een open boek zijn. Aan verborgen agenda’s heb ik een hekel.

Jarretelle : Wat is uw programma ?

Dirk Dupont : De Kortrijkzaan centraal stellen. Bellegem, waar ik woon, op de eerste plaats zetten. Bellegem first. Kortrijk vergroten door een nieuwe fusie. Kortrijk is een veredeld boerendorp met Rollegem en Kooigem en dat moet beter. We moeten Kuurne en Zwevegem annexeren. Desnoods ook Harelbeke en Lendelede. En geen windmolens in Bellegem. En dan die leegstand. Is het normaal dat mooie panden op de Grote Markt leeg blijven staan ? En zeventien lege panden in de Lange Steenstraat ! Negen in de Korte Steenstraat ! Vijftien in de Doorniksestraat ! Schepen Scherpereel is de grootste miskleun uit de Kortrijkse leegstandgeschiedenis. Het is toch godgeklaagd dat ze die showman met zijn Lederhose in een schepenzetel hebben geparachuteerd ! Mijn allereerste prioriteit is alle auto’s weer in de stad en boven de grond ! Terug naar de sixties toen auto’s nog mochten, er geen leegstand was en al de winkels draaiden. Afschaffen van fietsstraten en zone 30 en boefer Axel Weyts terug naar Doornik in zijn kazerne. Weer auto’s op de Grote Markt, de Kring, het Boerenhol, het Schouwburgplein, Overbekeplein, Houtmarkt, Koeiemarkt, Statieplein, Vlasmarkt, Wijngaardstraat, Korte en Lange steenstraat. Afschaffen shop&go en gratis parkeren in de binnenstad. Parko opdoeken, het personeel naar het OCMW en de ondergrondse parkings gratis ter beschikking voor gratis opslagplaatsen en autostalling van de kleine commerçanten. Koning Auto terug Keizer in de stad. Fietsen alleen toelaten in het weekend en op katholieke feestdagen. Terrasbelasting afschaffen, rookverbod opheffen en zwarte kassa’s herinvoeren.Tot slot, om koopslaven vanuit Vrankrijk aan te trekken, een uitbundige premie voor opschriften, reclame en commerciële mededelingen in de franse taal. Geen kopvodden in het publieke domein en de arabische-en berbertaal verbieden. Geen moskee, maar ook geen 11julifeesten meer, de Maagd van Vlaanderen afbreken en het Groeningeveld tot gratis parking omvormen. Vijftien kerken afbreken voor autoparkings en de groothandelsmarkt naar de kerk van Bissegem verhuizen.

Jarretelle : De WTV was van de partij op de persconferentie. En Peter Lanssens, een extreem-linkse jongen, ook. Axel Vandenheede hield zich op de achtergrond. Wat is uw reactie ?

Dirk Dupont : Kijk, ik sta daar niet positief tegenover. Ik kom over als een gefrustreerde woelwater die Kortrijk in de maling wil nemen. Ze kunnen de beelden manipuleren en Lanssens kan gelijk wat schrijven want hij moet mij niet. Dat is niet zo gebeurd, maar het leek aanvankelijk zo. Mochten ze de beelden uitzenden, ontstaat er oproer in onze stad, dacht ik. Het pleit voor de verantwoordelijkheid van de WTV dat ze het niet gedaan hebben. En naar gewoonte was het berichtje van Peter Lanssens ondermaats, maar er stonden geen leugens in. Ik bekijk dat positief, er is vooruitgang. Wat Vandenheede betreft, ja zeg, je vraagt je af wat wij nog allemaal aan leugens en roddels in zijn dorpsgazette te lezen en te zien gaan krijgen. Kortrijk moet vooral niet op zijn kop gaan staan, dat lijkt me de enige uitweg uit dit circus van de goede bedoelingen.

Jarretelle : Waarom noemen ze u in Kortrijk met de lapnaam Dirk Pot ?

Dirk Dupont : Heel simpel hé, omdat ik al heel mijn leven succesvol in de potten-en pannenbusiness zit. Een eretitel die ik met fierheid draag. Het kon ook Dirk de Panne geweest zijn, ook een mooie lapnaam niewaar ?

Jarretelle : Hebt u een lijfspreuk, een motto ?

Dirk Dupont : Genie is een kwestie van energie. Ik bruis van energie.

Naschrift

Waarnemend burgemeester Wout Maddens, alles behalve een VLD-er, wenst Dirk Pot veel succes toe. Volgens redelijk serieuze bronnen zou Maddens eveneens een overstap naar Kortrijk Vooruit in overweging nemen. Zijn vrouw en oudste zoon niet. Plaats 9 en 41 is nog vrij.

Het nieuw kantoor van KV huist op Broelkaai 1, in de opslagruimte van afspanning ’t Eiland en van kookboetiek Dupont. Zitdag elke zaterdag van 9 tot 11. Dirk Pot zit er op onpare zaterdagen. De pare zaterdagen Geo of Marniek. Uw aanslagbiljet van de belastingen en uittreksel uit de burgerlijke stand meebrengen aub !

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Diepte-interviews. Bookmark de permalink.