Maarten, fucking Islamietentemmer

(Organisator Maarten Seynaeve op de eerste rij)

Ex-Vlaams Belanger Maarten Seynaeve, door opportunisme en carrièrezucht gedreven en naar de N-VA overgelopen, blijft diep van binnen een Vlaams Belanger van het zuiverste water. Nu zijn 4de plaats op de N-VA lijst binnen is en een schepenpostje wenkt, laat de VB-er in hart en nieren geen kans voorbijgaan om zijn eigen stadscoalitie te koeioneren, vooral als het over vreemdelingen en moslims gaat. Bij zijn nieuwe partij gedijt Seynaeve niet, het kwaadaardig antimoslimbeestje komt steeds weer naar boven. Zo zette hij bij de bespreking van agendapunten inzake integratie- en diversiteitsbeleid betreffende onwillige moslims en vreemdelingen, de gemeenteraad en stadscoalitie op haar kop door een vlijmscherpe tirade af te steken tegen het gevoerde moslim-en vreemdelingenbeleid, meer bepaald tegen de ‘European Coalition of Cities Against Racism’, netwerk tegen zogenaamd racisme, discriminatie en xenofobie, waar Kortrijk bij aangesloten is.

De stad Kortrijk wil daar meer dan 100% aan meedoen. Ook tsjeef Filip Santy en zijn partij staan volmondig achter het project.

Daarover aan de tand gevoeld verklaart Filip Santy :  “dat ECCAR-netwerk moet resulteren in concrete stappen vooruit, die ten gunste moeten komen van de doelgroep en het samenleven binnen de stad. Zo vragen wij om meer aandacht en inzet van mensen en middelen. De middeleeuwse cultuur en eeuwenoude achterlijke gewoonten en tradities van onze Kortrijkse moslamietenvrienden staan vijfhonderd jaar af van de onze, ttz vijfhonderd jaar achter, ze moeten hun Verlichting nog doormaken vooraleer ze op gelijke voet met onze geavanceerde beschaving en onze hooggeprezen universele mensenrechten staan. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen is een grandioze Westerse uitvinding en Gwendoliene Rutten had overschot van gelijk toen ze plechtig declameerde dat onze beschaving en onze liberale democratie superieur aan alle andere is. Zo superieur dat er hierdoor dag in dag uit gevaarlijke spanningen ontstaan in bepaalde Kortrijkse moslamietenwijken. De woon-en leefcultuur van muzelmannen en-vrouwen staat haaks op de onze. Daarom pleit ik ervoor dat de Kortrijkse huisvestingsmaatschappijen en het stadsbestuur voorrang geven aan onze moslimbroeders en zusters om te vermijden dat dit spanningsveld een nieuwe bron wordt van onbegrip, samenlevingsmoeilijkheden, racisme, discriminatie, xenofobie, geweld en terreur. Het is een skandaal dat een ex-Vlaams Belanger, die voor de smeer overgelopen is naar de meerderheid, zijn positie misbruikt om de stad Kortrijk te kijk te stellen als de meest xenofobe en racistische stad ter wereld. Weet u, de stadscoalitie prijkte onlangs met een spotprent van Seynaeve afgebeeld met hakenkruis op de 2de pagina van de New York Times. Voor die reden alleen al bieden wij zonder voorwaarden burgemeester Van Quickenborne na de verkiezingen een wisselcoalitie met de CD&V zonder de N-VA en liefst ook zonder de sossen aan. Quickie mag gerust burgemeester blijven. Met één schepenzeteltje zijn we al content. Ik geloof erin. Hannelore ook.”

Seynaeve kan niet leven met de gedachte aan de nieuwe megamoskee op de site van de Bio-Planet aan de Brugsesteenweg. Ook de inrichting van een moslamieten begraafplaats te Heule met aangevoerde halalgrond uit Marokko, ligt zwaar op zijn lever. Kostprijs 45.000 euroots plus de kosten voor het overbrengen van de heilige aarde. De tirade en schimpscheuten van Seynaeve richting stadscoalitie, waarvan hij nu deel uitmaakt, leidden tot diepe verontwaardiging bij zijn nieuwe partijgenoten en de meerderheid. Daarop keurden twee leden van de meerderheid Seynaeve en Isa Verschaete de agendapunten niet goed. De twee groene rakkers Matti Vandermaele en David Wemel redden de stadscoalitie door de ontbrekende stemmen te leveren.

Burgemeester Van Quickenborne is in alle staten en wil niets meer te maken hebben met ex-Vlaams Belangers, wie ze ook zijn, en hij is van plan na de verkiezingen de grote kuis in zijn stadscoalitie te houden en de N-VA eruit te gooien. “Nog liever steek ik in zee met De Clerck en de tsjeven dan met racisten en onbetrouwbare nakomelingen van zwartzakken. Met dat addergebroed en extreemrechts gespuis wil ik niets meer te maken hebben. Niets. Men zegge het voort.”

De nieuwe moskee en de moslamietenbegraafplaats zijn ambetante kiezelstenen in de schoenen van de burgemeester. Daarom vaardigde hij een ordonnantie uit dat niemand in het stadhuis en in zijn coalitie nog één woord mag zeggen over de kwestie tot na de verkiezingen. Daarna wordt het volle gas vooruit om de vijfduizend Kortrijkse moslamieten hun gedacht te geven.

Maarten Seynaeve is en blijft een onuitputtelijke bron van verbazing, ergernis en woede. Soms uitbarstend in Homerisch gelach.

Vlaams Belanger Wouter Vermeersch, met een lach en een traan : “Ik hou van Maarten omdat hij mij altijd zo doet lachen. Ook ben ik soms aangedaan door zijn onberekenbaar optreden. Hij wil de buitengrens van het politiek-correcte aftasten, vindt zichzelf een goed en rechtschapen mens, weliswaar met een scheut kwaadaardigheid, maar plots vergiste hij zich van partij en stortte zich in de afgrond van het heilloos carrièrisme. Ik heb met de jongen te doen. Zichzelf weer au serieux willen nemen in een nieuwe partij met denkbeelden die haaks staan op alles wat hij ooit aanbeden heeft, het is de absolute bodem als eindbestemming. Zijn misplaatste tirade tegen zijn eigen meerderheid in de gemeenteraad raakte kant noch wal, viel op een koude steen. De ontluistering was totaal. Zijn wollige retoriek, zijn gewrongen en carnavalesk politiek optreden in en buiten de gemeenteraad wekt bij vriend en vijand hilariteit en deernis op. Ik herhaal, ik heb met Maarten te doen als ik zie hoe hij het voorwerp van nietsontziende spot is wanneer hij zichzelf te kijk stelt als een herboren ster aan het N-VA firmament. O Maarten Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Fahr nie wieder, nie wieder hinaus!. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um Dich!”

Dat is Qlown Town!

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Geen Verzinsels. Bookmark de permalink.