Een man, een woord

In 2012 verbaasde Vincent Van Quickenborne de Kortrijkzanen door Stefaan De Clerck een loer van formaat te draaien en samen met de sossen en de Vlaams-Nationalisten een putsch te plegen en het stadhuis in te nemen.

Ook in 2018 willen de Kortrijkse liberalen aan de macht blijven.

“Men moet er met vuile voeten durven doorgaan en de zittende machthebbers met alle middelen aan de kant durven schuiven. Ik zeg wel : met àlle middelen. Alleen met de vingers in de kas kun je het verschil maken”, vindt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

We konden Vincent strikken voor een gemoedelijke babbel aan de tapkast van afspanning deDingen, oog in oog met Brecht, een crème van een kroegbaas.

Jarretel : We zullen meteen met de deur in huis vallen. De voorbije maanden ontweek u telkens de vraag over uw toekomst. Nu is het verkiezingsjaar gestart. Stelt u zich nu kandidaat als burgemeester, ja of neen ?

Vincent Van Quickenborne: “Jezus zeg, die vraag werd mij nu al zo’n honderdvijftig keer gesteld, maar ik blijf er rustig bij en wil voor de allerlaatste keer mijn standpunt in deze kwestie herhalen. Over de verlenging van mijn burgmeesterschap vanaf 2019 zal ik in het voorjaar beslissen. Een politieker die naam waardig, mag zich alleen kandidaat stellen voor een belangrijke functie als hij het engagement ook ten volle aangaat. In dit geval dus voor zes jaar. Je kan niet na een half mandaat zeggen: merci en tot ziens, zoals mijn voorganger De Clerck het tweemaal deed, de trouweloze geldwolf. Maar er is meer en ik ga ne keer zeggen waar het kalf gebonden ligt. Er is ook een privékant aan de zaak. Wij, mijn vrouwke Anouk en ik staan op het punt de bouw van onze boerderette aan de rive gauche van de Leie te beginnen. Weet ge hoeveel bouwen momenteel kost ? We zijn ook gezinsuitbreiding aan het voorbereiden. Met een nieuwe pamperrekening zullen we het niet redden hé! By the way, een zoontje zullen wij Boudewijn noemen. Hebt ge hem ? De rekening was dan ook vlug gemaakt. Als burgemeester blijft mijn inkomen beperkt tot zo’n 7.500 euroots netto per maand. Is dat veel ? Bah neen. Weet u, dat is minder dan de topcheffen van de stedelijke administratie. Van een anomalie gesproken ! Een ministerpostje levert minstens 10.482 op, gecumuleerd met allerlei faveurkes komt dat op 15.000 netto per maand. Zeg nu zelf, hoe zoudt ge zelf zijn mocht ge de kans hebben ? Bovendien, een minister geniet een veel groter maatschappelijk aanzien dan een zo’n burgemeesterke van Kortrijk, waarmee dag in dag uit gelachen wordt. Ik spreek dan nog niet van het voorzitterschap van de partij, financieel cumuleerbaar, de absolute max. Ook vrouwke Anouk filosofeert in die trant, ik moet haar volgen. Met Gwendoliene zijn we al maanden aan het zoeken naar een uitweg voor mijn financiële besognes. Niet gemakkelijk. Wat er ook van zij, op één april wordt de knoop definitief doorgehakt en zal ik tijdens een groots showmoment mijn beslissing aan de inwoners van Kortrijk bekend maken. Schrijf dus op: 1 april.”

Jarretel : Maar u kiest nog niet met zekerheid voor uw stad. Bent u niet graag burgemeester misschien?

Vincent Van Quickenborne: “Natuurlijk wel. Maar als ge u kandidaat stelt, begint de kiescampagne en onze kieslijst is nog niet gereed. Behalve de onvermijdelijke Tiene Castelein, hybride schepsel, met haar wellustig gekir, een polyvalent toptalent, die op plaats nummer twee komt, tenzij ik mij terugtrek naar plaats 41, dan wordt zij kopvrouw. Verder hebben we nog geen zicht op de kandidaten en de rangorde. Wel wil Wouter Allijns mordicus plaats 3. En hij wil schepen van sport en cultuur worden. Ik weet niet wat die jongen drijft, behalve de naam van zijn daddy. Natuurlijk, Wouter kunnen we als onze casanova inzetten, de vrouwtjes zijn gek op hem. Van alle leeftijden. Gepatenteerde hartenbreker Wouter laat in deze geen kansen onbenut. Daarbij steekt hij Arne, ook een liefhebber, ferm de loef af. We zoeken ook naar een Congolees transgender met dubbel paspoort. Alleen de politiekers en de gazetten zijn nu al bezig met de kiezingen. De mensen van Kortrijk zijn bezig met de voetbal en hun zomervakantie naar de Balearen.”

Jarretel : Het lijkt erop dat u twijfelt. Is de knoop doorhakken zo moeilijk?

Vincent Van Quickenborne: “Ik twijfel niet. Ik wil gewoon een bewuste keuze maken en luisteren naar mijn vrouwke Anouk die het laatste woord heeft. Natuurlijk ! Ik ben een nieuwe man niewaar !”

Jarretel : Kunt u het burgemeesterschap van Kortrijk combineren met andere mandaten? .

Vincent Van Quickenborne: “Maar natuurlijk ! Een parlementslid heeft niets omhanden behalve 2 keer per maand op een groen knopke gaan duwen en eens goed gaan eten en drinken. Maar ik kan dingen in beweging zetten. Als ik bijvoorbeeld over armoede in Kortrijk spreek, mijn stokpaardje, dan weet ik waarover ik spreek. Ik ga 2 keer per week voor 2 euroots eten bij Poverello, waar ik mij incognito onderdompel tussen de dompelaars en dronkaards van autochtone afkomt. Ge weet niet wat ge daar allemaal ziet en hoort, vriend ! Ik heb er al stevige vriendschappen gesloten en op kerstavond nodigen wij, mijn vrouwke Anouk en ik, elk jaar een koppel dronkenlappen bij ons thuis bij het kerststalleke en de kerstboom uit voor een vriendenmaal met kalkoen farcie van de Kiekenfretter. En gezellig dat het is ! Ze blijven dan altijd overnachten en verleden jaar sliep er eentje tussen Anouk en ik. Ik moet zeggen, vroeger vierden we kerstavond tussen de familie, wat meestal uitliep op oeverloos gezeik en ruzie. Tussen de mensen van Poverello voelen we ons herboren. Ik raad het elke Kortrijkzaan aan ! Ik ben er een betere burgemeester en mens door geworden. Ik moet Kortrijk niet op mijn eentje draaiende houden. Ik zou het moeilijk hebben om die verworpelingen van Poverello te missen.”

Jarretel : Is het als halfjonge papa haalbaar om op dat niveau aan politiek te doen en nooit thuis te zijn ? Vertrouwt u uw vrouwke Anouk ? Bent u wel een goede papa, meneer Van Quickenborne?

Vincent Van Quickenborne: “Kijk, als burgemeester-parlementariër zit ik dicht bij huis. ‘s Ochtends bijvoorbeeld sta ik eerst op om 5 uur precies. Vrouwke Anouk laat ik onaangeroerd. Ik maak Beau wakker, verpamper haar en geef het flesje en een biologisch fruitpapke. Dan steek ik haar in mijn elektrische bakfiets en voer haar naar de crèche, of meestal naar mijn moeder, dat is gratis. Ook ‘s avonds tussen zes en negen laat ik het stadhuis in de steek en haal ik als de weerlicht met mijn bakfiets Beau weer op, geef haar twee papkes, lees een half uur voor uit Nijntje en probeer haar het bed in te krijgen. Vrouwke Anouk arriveert afgepeigerd thuis omstreeks de klok van 9, na haar dagtaak van uitkleden, poseren, knipogen en weer aankleden. Ik vertrouw haar professioneel spel van verleiden en afstoten, mijn vrouwke is hondstrouw, het brengt broodnodige euroots in het laatje. Het heeft van mij een gelukkiger en betere papa gemaakt. Beau is nu bijna twee en ik zie haar elke dag opgroeien. Nog dit jaar komt er eentje bij, als ’t God en vrouwke Anouk belieft. Zoals ik al zei, liefst een Boudewijn. We zien wel.”

Jarretel : Dus u blijft toch burgemeester?

Vincent Van Quickenborne: “Ik zei het al, ik beslis pas op 1 april. Ik ga het geen zeventien keer meer herhalen. Maar het concipiëren van een Boudewijntje zou mee kunnen spelen in mijn beslissing. Of ik burgemeester blijf, beslist trouwens vrouwke Anouk, niet ik.”

Jarretel : Tijdens de Kortrijkse gemeenteraadszittingen komt er amper weerwerk vanop de oppositiebanken. Is dat omdat u zo goed bezig bent?

Vincent Van Quickenborne: “Ach ja, er is geen oppositie meer. De CD&V ligt op apegapen. De Clerck en zijn bende is totaal uitgespeeld. Met die Hannelore Vanhoenacker aan de kop, een veredelde poetsvrouw uit Marke, poulaine van baron brasseur De Bethune, verliezen ze zeven zetels. Een certitude. De rest van de oppositie bestaat niet meer of het zou Matti Vandermaele moeten zijn. Wat de groenen in die kwibus tot de zesde macht blijven zoeken is zelfs voor politicoloog Bouteca een raadsel. Zouden ze hem niet beter cipier maken, er zijn er veel te kort, of meesturen met een raket van Elon Musk ? Over Catherine Waelkens doen de wildste geruchten de ronde. Eén ervan is dat Catherine met een éénvrouwslijst zou opkomen. Over de andere verhalen ga ik zwijgen. Ik wil on speaking terms met haar blijven. Catherine is de enige in de gemeenteraad, na ik, die zich op een half dozijn hoge diploma’s en doctoraten kan beroepen. De 39 anderen zijn volgens haar en ook volgens mij stuk voor stuk hersenloze idioten. Ik vind dat we goed bezig zijn. Het is een compliment. Het wil zeggen dat mijn ploegske draait. Een paar zwakke schakels niet te na gesproken. Maar ik hoor dat Prikballon Rudolf en Vandersteene nog mogen meedoen om de lijst te versieren, maar de schepenpostjes zijn voor Lombaerts, Sustronck, Kelly en overloper Vlaamse Belanger Seynaeve. Het betekent niet dat een goede oppositie geen meerwaarde zou betekenen. Ik kijk uit naar Wouter Vermeersch, ex-LDD-er, diepblauwe liberaal en libertijn naar mijn hart en naar het voorbeeld van zijn politieke vader. Daar heb ik veel affiniteiten mee !”.

Jarretel : Meneer Van Quickenborne, is het waar dat u voorzitter van de VLD zou willen worden ?

Vincent Van Quickenborne: “Ik ben daar nog niet mee bezig. Dat is pas in 2020. Maar, inderdaad die ambitie koester ik en ik maak veel kans. Het is perfect combineerbaar met het burgemeesterschap. De voorzitterstaken kunnen afgestaan worden aan gedelegeerden. Maar de wedde niet. Dat trekt me aan, maakt me gelukkig. Die wedde is niet min, een eerste ministerwedde. En wat het financieel bijzonder interessant maakt, is dat die niet afgetopt wordt, want het is privé. Dan zou ik algauw uitkomen op zo’n 20.000 per maand en dat begint te gaan voor een kerel met zoveel talent als ik. Zeg nu zelf, wat zoudt gij zelf doen mocht ge ooit die kans hebben ? Eindelijk spoedig vooruitzicht op onze boerderette aan de rive gauche van de Leie, nabij de grens met Kuurne. Al behoor ik binnen mijn partij tot geen enkele filosofische stroming of clan, en heb ik de clans Verhofstadt, De Gucht, Decroo, de Gentse clan Declercq en, als katholieke pur sang, de franc-maçons tegen, ik heb de volle steun van Gwendoliene. Ik besef dat ik de verkiezingen kan verliezen, maar de telling kan winnen, zoals dat destijds met Somers tegen Dedecker het geval is geweest.”

Jarretel : U zou ook kunnen stellen: een politieker die niet op lange termijn denkt, is verkeerd bezig. Is het postje belangrijk ?

Vincent Van Quickenborne: “Ik volg als het gaat over politieke visie, maar niet over de postjes as such. Naast die 20.000 per maand, men zou moeten dom zijn om die zak euroots te laten liggen, is het voorzitterschap meer waard. Het gaat surtout over zich jeunen en zonder ruime financiële genoegdoening is het ver zoeken naar zich jeunen.”

Jarretel : Meneer de burgemeester, hoe zit het met de radicalisering en de weigering tot integratie van de Kortrijkse muzelmannen en muzelvrouwen ? Zijn ze wel compatibel met de Kortrijkse liberale democratie ?

Vincent Van Quickenborne: “Dat is inderdaad een gevoelige kwestie want we mogen geen racist zijn en niet discrimineren. Unia en schepen De Coene liggen op vinkenslag. Je mag niet overdrijven. Van de 5000 Kortrijkse moslamieten zijn er toch een paar dozijnen die zich ingeschreven hebben in de waarden van de Kortrijkse liberale democratie. Het probleem ligt bij de 4.864 andere muzelmannen en-vrouwen. Ik geloof nog altijd in de Verhofstadt-doctrine uit 1992 waarin Guy op een bevlogen moment onomwonden in zijn tweede burgermanifest, op bladzijde 63 stelde dat moslims, van welke obediëntie dan ook, niet compatibel zijn met de waarden van de Verlichting en van de Westerse liberale democratie. Bon.Toch opteer ik voor een halfzacht-halfharde aanpak, waarbij wij halfhard optreden tegen onwilligen die ons in ons gezicht uitlachen met onze waarden en normen en onze katholieke godsdienst bespotten, en anderzijds samen met schepen De Coene een pamperpolitiek hanteren en zoveel mogelijk euroots in hun hoek gooien om ze op betere gedachten te brengen, hun kopvod af te gooien, een einde te maken aan hun besnijdenissen en genitale verminkingen, aanslagen en terreur af te zweren, Kortrijks te leren, in velo te leren rijden, hun acht kinderen vanaf drie jaar naar school te sturen, de Kortrijkse minderjarige meiskes met rust te laten, geen schapen meer te kelen, zwijnenkoteletten te eten, Halal af te zweren, op vrijdag vis te eten, met Kortrijkzanen te trouwen, zich tot het katholicisme te bekeren en de katholieke feestdagen te eerbiedigen. Ik wil onze moslamieten helemaal met de Kortrijkzanen verbinden. Vandaar onze financiële en materiële steun aan de nieuwe Atakwa megamoskee van 5 miljoen, de grootste van de Vlaanders. Daar ben ik fier op. Je mag niet alles op een hoop gooien. Een kwestie van de vingers aan de pols te houden. Criminele vreemdelingen lever ik over aan de procureur. Dat ze een uur later weer op straat lopen is toch niet mijn schuld ?”

Jarretel : Bent u populair?

Vincent Van Quickeborne: “Natuurlijk, bij de Kortrijkzanen van alle dag word ik op handen gedragen. Iets minder bij het stadspersoneel. Ik heb er al 150 die niets te doen hadden aan de deur gezet. 15 % minder dan bij De Clerck. Nog 200 te gaan. Met de vrijgekomen euroots financieren we het Vorkrestaurant van De Coene en helpen we de nieuwe moskee aan een gratis lap parkeergrond voor 1.500 wagens voor het Vrijdaggebed. Als je tussen de mensen komt, voel je snel wat de temperatuur is. Het is altijd koortsig waar ik verschijn. En ik ben voortdurend tussen de mensen. Meer dan thuis. Ik weet zeker dat de Kortrijkzanen fier op mij zijn. Natuurlijk is er hier en daar wrevel. Over de megamoskee en over het nieuw politiegebouw dat 35 miljoen gaat kosten in plaats van 13 zoals ik voor de verkiezingen beloofd had. Wacht maar, ik ga de mensen van Kortrijk nog verbazen.”

Jarretel : Tot slot, een persoonlijk vraagske, meneer Van Quickenborne, bent u gelovig, katholiek, vrijzinnig, ketter, atheïst of wat ?  Of gelooft u in reïncarnatie ?

Vincent Van Quickenborne: “Ik beken, ik ben een katholiek van de oude stempel, gedoopt, liep school bij de jezuïeten, ben getrouwd voor de kerk, ik had nooit voorhuwelijkse betrekkingen en Beau is ook gedoopt. Inzake geboorteregeling en anticonceptie passen we scrupuleus de richtlijnen van paus Franciscus toe, de periodieke onthouding van Ogino Knaus. Ouderwets, maar efficiënt en ‘t kost niks ! En ik ben toch ’s avonds nooit thuis. Filosofisch gezien ben ik lichtgelovig, maar niet bijgelovig. Ik zit niet elke dag in de kerk, maar toch vier, vijf zondagen per maand en op alle feestdagen. Ik draag alle katholieke waarden en normen mee. Als ik het eens moeilijk heb met mijn geloof of als existentiële twijfels de kop opsteken bel ik even naar Wouter Beke, Etienne Vermeersch of Yves Leterme. In uiterste nood Dirk De Wachter. Hun raad is altijd bemoedigend en helpt me weer op het rechte pad. Misschien heeft een en ander te maken met mijn streng katholieke ouders en met de bijbel en de catechismus waaruit elke avond door mijn vader voorgelezen werd voor het slapengaan. Godsdienst moet niet onder de korenmaat gestoken, maar in volle vrijheid en blijheid op straat beoefend kunnen worden. Tot slot vind ik dat de Amitia Fortior, een kwalijke Kortrijkse sekte van goddeloze franc-maçons die in onze stad de katholieken wil uitroeien, opgedoekt moet worden, hun gebouwen en bezittingen verbeurd verklaard, hun broeders uitgewezen moeten worden en hun achtbare Grootmeester achter de tralies gegooid.”

Jarretel : Hebt u een motto, lijfspreuk ?

Vincent Van Quickenborne : “Een man, een man, een woord, een woord.”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Diepte-interviews. Bookmark de permalink.