Het cordon van Axel Ronse

OPEN BRIEF AAN DE BREDE VLAAMSE BEWEGING IN KORTRIJK

Kortrijk, Vlaanderen, 30 januari ’18

Geachte,

Namens mijn lokaal afdelingsbestuur wens ik mij met een bijzondere bezorgdheid te richten tot de vele mensen die in en rond Kortrijk van dichtbij of veraf actief zijn in de Vlaamse Beweging.

De kersverse lijsttrekker van N-VA Axel Ronse liet het volgende optekenen in de pers:

“We praten met iedereen, met uitzondering van Vlaams Belang en PVDA.”

Het Laatste Nieuws, 26 januari 2018

Deze uitspraak druist fundamenteel in tegen de politieke traditie in onze regio. Als lijsttrekker voor Vlaams Belang en jonge dertiger ben ik ondertussen toch al meer dan 10 jaar actief in de Vlaamse Beweging en nooit werd mij een gesprek geweigerd en zeker niet onder Vlaamsgezinden. Als zelfs praten en overleg niet meer kunnen, staan we natuurlijk mijlen ver van de beginselen van onze Beweging met vele kamers en gezichten. Deze boude stelling gaat dan ook in tegen 100 jaar Vlaamse traditie. ‘Godsvrede’, weet u wel, het overstijgen van de traditionele politieke breuklijnen voor ‘de Vlaamse zaak’.

Net vandaag staat Kortrijk immers voor enorme uitdagingen.

De vijand bevindt zich natuurlijk niet in eigen rangen, maar aan de overzijde van het politieke spectrum: Kortrijk stemt massaal rechts en centrumrechts, maar wordt door de socialisten bestuurd. Progressief-links geeft de toon aan in het beleid.

De vervreemding en de grootste moskee van Vlaanderen aan de Brugsesteenweg bedreigen de identiteit van de Guldensporenstad die ons zo nauw aan het hart ligt.

Wij willen alvast wél het gesprek aangaan met iedereen, zelfs met de communisten van de PVDA. Waarom ook niet? Overleg en debat bevrijden.

Wij herhalen dan ook graag ons pleidooi voor Vlaamse samenwerking. Ook in Kortrijk willen wij minstens komen tot informeel overleg tussen de V-partijen en zelfs maximaal tot strategische samenwerking. Dit is een uitgestoken hand, een open deur. Dit is wat Kortrijk en bij uitstek Vlaanderen uiteindelijk ten goede komt.

Mogen wij u vragen om de N-VA mandatarissen, leden en militanten hierover aan te spreken?

Rest ons nog te besluiten met de historische (maar nog steeds brandend actuele) woorden van Remi Piryns (1920-2004):

Heer, laat het Prinsenvolk der oude Nederlanden
Niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande.

Met Vlaamse groet en hoogachting,
Wouter Vermeersch
Lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk
0485/66.07.80

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.