Rechtzetting

PERSBERICHT

RECHTZETTING: mediamanipulatie megamoskee Kortrijk

24/01/2018

Op dinsdag 23 januari ’18 verschenen mediaberichten op Radio Quindo en WTV-Focus rond de megamoskee in Kortrijk. Gezien deze berichten feitelijk onjuist zijn en voorbijgaan aan de juridische realiteit wenst Vlaams Belang één en ander te duiden.

Op woensdag 17 januari ’18 werd lijsttrekker Wouter Vermeersch gecontacteerd door hoofdredacteur Thomas Herrero van Radio Quindo voor een reactie in een artikel rond de nieuwe moskee. Vervolgens werd het artikel omwille van een ‘redactionele keuze’ afgevoerd (bijlage 1). Uiteindelijk bleek de door Stad Kortrijk zwaar gesubsidieerde Radio Quindo (bijlage 2) er redactioneel voor gekozen te hebben om enkel de moskeegemeenschap te laten reageren met een aantal onjuistheden tot gevolg. WTV-Focus nam deze foutieve berichtgeving woordelijk over.

Rechtzetting 1: “De verhuis van de moskee Atakwa naar de Bio-Planet-site wordt opnieuw uitgesteld, omdat het nieuwe gebouw van de biosupermarkt nog niet klaar is. Dat zegt Yassin El Attar, woordvoerder van de Islamitische en Culturele Vereniging Kortrijk”.
Zoals ook te zien is op de beelden van WTV-Focus staat een deel van het pand momenteel leeg. De woordvoerder beweerde in de Krant van West-Vlaanderen dd. 22 september 2017 net het omgekeerde (bijlage 3): “In 2015 al kochten we de hele site, maar door onvoorziene omstandigheden zijn we nog niet kunnen verhuizen”, stelt Yassin El Attar (26). Hij is de woordvoerder van de Islamitische en Culturele Vereniging Kortrijk. “Eén gebouw is wel al beschikbaar. Daar kunnen we materiaal stockeren. Begin volgend jaar (2018) starten daarin dan de inrichtingswerken, zodat we in de loop van volgend jaar (2018) al een eerste deel van onze werking naar daar kunnen verhuizen.”

Rechtzetting 2: De moskeegemeenschap en de pers gaan er zo maar van uit dat men gewoon maar moet verhuizen om te kunnen starten.
De moskeegemeenschap moet natuurlijk over de nodige vergunningen beschikken. Gezien de aanzienlijke impact op de omgeving kunnen wij ons niet voorstellen dat de moskee zonder vergunningsaanvragen van start kan gaan. Deze vergunningen worden al dan niet worden verleend door de stadscoalitie. Buurtbewoners en belanghebbenden kunnen hierbij bezwaar aantekenen. Bij niet-toekenning kan de moskeegemeenschap in beroep gaan bij het provincie.

Rechtzetting 3: “Los van de verhuis willen we de moskee zo snel mogelijk laten erkennen door de Vlaamse regering“, zegt Yassin El Attar. De moskee kreeg in 2009 een negatief advies van de staatsveiligheid en is nog altijd niet erkend door de Vlaamse overheid. “Ons dossier is zo goed als klaar. Het is nu wachten op het nieuwe kader van minister Homans”, aldus Yassin El Attar.
De Kortrijkse moskeegemeenschap heeft inderdaad een erkenningsdossier uitgedeeld aan de buurtbewoners en het stadsbestuur op een overleg begin 2017. Uit een parlementaire vraag door Vlaams Belang aan Minister Homans blijkt echter dat dit erkenningsdossier niet werd ingediend (bijlage 4). Meer nog, sinds het negatief advies van staatsveiligheid in 2009 werd, ondanks herhaalde beloftes door de moskeegemeenschap en herhaalde vragen door de politiek, nooit ofte nimmer een erkenningsdossier ingediend.

Lijsttrekker Wouter Vermeersch: “Het is duidelijk dat de stadscoalitie zijn subsidiespons Radio Quindo heeft gebruikt om éénzijdige en foutieve informatie rond dit gevoelige dossier te verspreiden. Het is ook duidelijk dat de stadcoalitie met N-VA en Van Quickenborne op kop er alles aan doen om dit hete politieke hangijzer over de verkiezingen te tillen. Dit alles maakt de megamoskee meteen tot dé inzet van de verkiezingen.”

Vlaams Belang Kortrijk kant zich tegen deze moskee:

  • Financiering (5 miljoen euro): – Geldronseling radicale moslims (o.a. salafist Bilal Salam, omstreden imam Mohamed Toujgani)

– Buitenlands geld (Saoedi-Arabië) of met zwart geld moet worden uitgesloten

  • Mobiliteit en leefbaarheid: parkeerprobleem, verkeersdruk en geluidshinder
  • Geen inspraak: – Omwonenden, ondernemers en Kortrijkzanen werden voor een voldongen feit gesteld

– Waardevermindering woningen eigenaars, verlies inkomsten handelaars

  • (Staats)veiligheid: niet erkend Vlaamse overheid en negatief advies staatsveiligheid
  • Identiteit: Dit wordt de grootste moskee van Vlaanderen! Kortrijk is een Vlaamse stad met een belfort en kerken, niet met minaretten en moskeeën.

Dit megalomane project overschrijdt op al deze vlakken de aanvaardbare grenzen van de stad Kortrijk.

Meer info:

Wouter Vermeersch,
lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk,
0485/66.07.80
woutervermeerschvb@gmail.com
0485/66.07.80

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.