Stadhuis opkuisen

PERSBERICHT

dinsdag 23 januari ‘18

Vlaams Belang eist transparantie stoelendans stadhuis

In de afgelopen maanden zijn niet minder dan 10 topambtenaren en -functionarissen in de stadsdiensten ontslagen of zelf vertrokken. Vlaams Belang eist transparantie rond deze malaise in het stadhuis en een gelijke behandeling van alle stadspersoneel. Vlaams Belang vraagt desnoods een besloten commissie en concreet ook een gelijkschakeling van de voordelen van het stadspersoneel.

In bijlage komt Vlaams Belang tot minstens 10 leidinggevenden die in deze legislatuur dienden te worden vervangen. Dit gaat om sleutelfuncties in de dienstverlening van de stad.
Gemeenteraadslid Steve Vanneste: “De stadscoalitie kan zich niet langer verschuilen achter de drogreden van een ‘natuurlijk verloop’. Het grote aantal en relatieve belang van deze posities toont een veel diepere en fundamentele tekortkoming in het personeelsbeleid aan. Het gaat hier om een gedeelde verantwoordelijkheid van enerzijds het historisch gevormde personeelsbestand onder CD&V-dominantie en anderzijds de geforceerde ommezwaai onder de huidige coalitie. Met Burgemeester Van Quickenborne en schepen van Personeel Vandendriessche draagt Open VLD hier een verpletterende verantwoordelijkheid.”

Lijsttrekker Wouter Vermeersch sluit zich hierbij aan: “Vis begint te stinken bij de kop. Een politiek gestuurd personeelsbeleid is nefast voor de efficiënte werking van de stadsdiensten. Personeelsproblemen en -conflicten worden duidelijk niet op de juiste manier aangepakt. De ontslagvergoedingen wegen ook door in de stadsfinanciën. In het belang van de burger moet er democratische controle mogelijk zijn. Wij vragen daarom, desnoods in een aparte besloten commissie, duidelijkheid rond de alarmerende personeelsuitstroom en hoe een herhaling in de toekomst kan worden vermeden.”

Tot slot klaagt het Vlaams Belang ook de verschillende behandeling van personeel aan, zeker na de overdracht van personeel van de provincie naar de stad. Zo heeft het personeel van Parko maaltijdcheques van € 7, het provinciepersoneel van € 6 en het stadspersoneel van € 5,50. Vlaams Belang vraagt in dit concrete geval een gelijkschakeling omdat dit de werksfeer verzuurt.

Auteur : Wouter Vermeersch

Meer info:

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk,
0485/66.07.80
Steve Vanneste, gemeente- en politieraadslid Vlaams Belang Kortrijk,
0494/87.73.78

Bijlage:

  1. Stadssecretaris
  2. Stadsontvanger (Financieel Beheerder)
  3. OCMW-Secretaris
  4. Directeur Bedrijfsvoering
  5. Directeur Ruimtelijke en Economische stadsontwikkeling
  6. Directeur Musea en Erfgoed
  7. Directeur Cultuur- en Muziekcentrum
  8. Directeur Kunstencentrum BUDA
  9. Korpschef Politie 1
  10. Korpschef Politie 2

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.