Didier

Ontmaskering !

Na onderzoek bij de Staatsveiligheid, de Kortrijkse recherche, nonkel Google en drie half-afvallige Kortrijkse N-VA leden is gebleken dat de genaamde ‘Didier Naeyaert’ in werkelijkheid niet bestaat, maar onder een schuilnaam opereert en zijn ware identiteit niet durft bekend te maken. De lafbek.

Meneer ‘Naeyaert’ schreef Jarretelle een epistel vol laster, leugens en eerroof over de ware aard van Kortrijk Vooruit, wat hij laatdunkend Kortrijk Voorwaarts noemt.
Hierin steekt ‘Naeyaert’ de draak met voorzitter en mevrouw Geo Verstichel-Dominique Vanbossele en met ondervoorzitter Marniek De Bruyne, wiens echtgenote hij beschuldigt van ondergrondse graafwerken bij de Kortrijkse N-VA.
Vanbossele wordt princieploosheid en poenpakkerij aangewreven, heel onterecht met een zitpenning van nauwelijks 200 euroots per maandelijkse OCMW zitting. Verder drijft ‘Naeyaert’ de spot met Catherine en Pieter Waelkens-Vanherpe en hij verwijt het diep christelijk koppel, naast politiek fundamentalisme, verstikkende katholieke deugdzaamheid en een plichtsbewustzijn dat aan het onmenselijke grenst.
Wie kan heden ten dage nog op die onbereikbare morele hoogte geraken ?

Eerst werd de naam van Jan Dhaene gesuggereerd, maar tekstanalyse wijst op een veel groter politiek-filosofisch talent. Volgens een connaisseur zou Dhaene zich trouwens verraden door een Spaanse schuilnaam aan te nemen.

Jarretelle heeft met medewerking van een onderzoeksjournalist en twee loslippige N-VA bestuursleden zelf een onderzoek uitgevoerd en is tot de bevinding gekomen dat de genaamde ‘Didier Naeyaert’ niemand minder is dan Filip D’Huyvetter, slapend N-VA bestuurslid, politieke verstekeling, politieke psychopaat volgens actieve N-VA-ers en Steven Lecluyse. Filip zou compleet krankzinnig geworden zijn omdat hij met absolute zwijgplicht door zijn partijafdeling op de achterste bank werd gedeponeerd wegens rebellie, opruiing en deskundig mollenwerk.
De diep gefrustreerde D’Huyvetter transformeerde zich tot specialist inzake vermomming en ook op facebook opereert hij onder een dekmantel: Cor Trikzaan.
De man tracht zijn klassieke speelse schrijfstijl te camoufleren met germanismen, spelfouten en krakkemikkige zinsbouw, maar typische zinswendingen verraden zijn diepgewortelde frustratie en zijn drang naar zelfdestructie.
Volgens de laatste berichten huist de politieke verschoppeling thans ondergedoken in een kortwoonst in een beluikje ergens aan de zuidkant van de stad.

We leven ferm met dit misbruikt politiek talent mee.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Geen Verzinsels. Bookmark de permalink.