Grote Kuis op het Stadhuis !

Nadat de stadsontvanger (financieel beheerder) Johan Vanhoutte op een achterbakse manier door burgemeester Van Quickenborne de laan werd uitgestuurd, is het nu de beurt aan de stadssecretaris Geert Hillaert, aldus klokkenluiders binnen het stadhuis.

Hillaert is al meer dan 2 maanden in geen velden of wegen meer te bekennen. Gemeenteraadsleden weten van niets zeggen ze. Wie gelooft dat ? Burgemeester en schepenen houden de lippen stijf op mekaar. Een hardnekkig gerucht gaat dat die afwezigheid de voorbode is van zijn definitief ontslag. De burgemeester zou tegen de verkiezingen alle ambetantenaren die in zijn weg lopen buiten willen. Zij die niet blindelings zijn oekazes opvolgen worden eerst op non-actief geplaatst, daarna met zachte dwang tot ontslag gedwongen en in alle stilte naar de uitgang geleid. Ingewijden, ambtenaren en gemeenteraadsleden die er hun mond over durven opentrekken mogen een kruis maken over hun verdere carrière. Want dit is Qlown Town, waar de tirannieke Quickie, die alleen zichzelf op het oog heeft, met harde hand de scepter zwaait. Zijn machiavellisme, zijn  listen, brutaliteit en onbeschaamdheid, zijn obsessie om ten alle prijze aan de macht te blijven, beletten hem om zich te bevrijden van zijn tekortkomingen. Ook op nationaal vlak worden vragen gesteld bij de voortvarendheid en tomeloos carrièrisme en het gebrek aan democratische ingesteldheid van de Kortrijkse Grote Leider. Een voornaam Kortrijks VLD-lid, off the record : “Van Quickenborne behoort tot geen enkele clan binnen de VLD. En de VLD is een partij van clans. De clan De Gucht, de clan De Croo, de clan Verhofstadt, de clan Rutten, enzovoort. Bijgevolg mag Quickie zijn ambitie om Rutten als VLD-voorzitter op te volgen op zijn buik schrijven.”
Dat zou zijn ambitie verklaren om toch nog zes jaar burgemeester te blijven.

Momenteel tekent Yves Vanneste als waarnemend stadssecretaris. Yves is tevens chef van de juridische dienst en communicatie. Volgens de doorgaans goed ingelichte Kortrijkwatcher Frans Lavaert worden er bij de leidende ambtenaren op het stadhuis serieuze vragen gesteld over de combinatie met het ambt van stadssecretaris.
KW : “Intussen vraag ik mij af: is ambtenaar Yves Vanneste, die tevens directeur is van Recht en Communicatie, wel klaar en capabel om al dat werk van de stadssecretaris over te nemen? En waarom verzwijgen de Kortrijkse persjongens Peter Lanssens, Kris Vanhee, Axel Vandenheede en tutti quanti dat de stadsontvanger is ontslagen? Dat is toch nationaal nieuws want is Kortrijk geen centrumstad ? De politieke immoraliteit van de burgemeester is grensoverschrijdend. Pijnlijk.”

In het Kortrijks roddelcircuit worden pittige zaken verteld over de met veel hilariteit genoemde ‘Vanneste-dynastie’. Yves is de papa van Steve Vanneste, een politieke clown vertellen ze, met wie eens goed wordt gelachen in de gemeenteraad en van wie geweten is dat de jongen niet thuishoort in het dagdagelijkse politieke spel van koehandel, politieke correctheid, doofpotten en samenzweringen. Wreedaards en tsjeven met pastoorsgezicht die de jongen niet goed gezind zijn, noemen Steve een politieke outcast die in een instelling thuishoort. Steve zou alleen nog gedijen in het Vlaams Belang, schuiloord voor nazaten van gepatenteerde zwartzakken, kweekbodem voor filosofische diehards en negationisten en thuisbasis voor politieke verworpelingen van alle slag en soort. Kortom stuk voor stuk schorremorrie en politiek geteisem dat nette mensen zorgvuldig uit de weg gaan.

Dat is politiek in Qlown Town !

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Geen Verzinsels. Bookmark de permalink.