TURBO

INGEZONDEN STUK

PERSUITNODIGING nav gemeenteraadsverkiezingen 2018

Burgerinitiatief TURBO Kortrijk nodigt de pers uit voor de voorstelling van haar visietekst voor Kortrijk. Voorafgaand duiding fenomeen burgerbewegingen door prof. dr. Nicolas Bouteca, politicoloog UGent.

Mondige burgerbewegingen zijn een opkomend fenomeen in Vlaanderen. In de inleiding voorafgaand aan de persconferentie zal prof. dr. Nicolas Bouteca, politicoloog aan de Universiteit van Gent, hier meer duiding over geven.

TURBO Kortrijk is zo een ongebonden burgerinitiatief ontstaan vanuit een groep bezorgde, maar geëngageerde Kortrijkzanen uit diverse lagen van de bevolking. TURBO Kortrijk wil wegen op het beleid na de komende verkiezingen. Net als andere Vlaamse steden staat Kortrijk voor een aantal uitdagingen, zoals vergrijzing, daling van de stadsinkomsten, mobiliteitsvraagstuk en zo meer. TURBO wil een lange termijn visie voor Kortrijk ontwikkelen en heeft het afgelopen half jaar deze uitdagingen geïnventariseerd, oplossingen ervoor uitgewerkt en deze afgetoetst aan mensen en organisaties uit het veld. TURBO Kortrijk doet dit vanuit drie speerpunten (‘iedereen telt mee’, ‘aantrekkelijk Kortrijk’ en ‘Back to Basics’) , die op hun beurt omgezet worden in concrete actiepunten.

Tezamen werden ze gebundeld in een visietekst die op 16 januari aan de pers voorgesteld wordt, en daarna verder verspreid wordt onder de diverse Kortrijkse politieke partijen. Met deze partijen wordt, in de week van 22 januari , op individuele basis de visietekst dieper besproken. Doel van Turbo Kortrijk is om zoveel mogelijk van de punten te laten opnemen in de verkiezingsprogramma’s van de Kortrijkse politieke partijen, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Wat:   voorstelling van de visietekst Turbo Kortrijk, verdere kennismaking met de mensen achter Turbo, duiding van de verdere stappen, mogelijkheid tot interviews

Waar:  De Stuyverij, Roeland Saverystraat 26, 8500 Kortrijk

Wanneer:  dinsdag 16 januari 2018, om 19 u

Gelieve vooraf Uw aanwezigheid te bevestigen via Benjamin Vandorpe.
Alvast bedankt hiervoor.

Contactpersoon: Benjamin Vandorpe

benjamin.vandorpe@telenet.be
0476/81.00.48
Bessenlaan 7, 8500 Kortrijk

Meer info over Turbo Kortrijk:
www.turbo-kortrijk.be

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.