Courtrai En Marche !

INGEZONDEN STUK

Meer kronieken van Kortrijk Voorwaarts !

Geachte heer Jarretel,

Op geregelde tijdstippen leent u webruimte aan ingezonden stukken die ons zeer weten te vermaken. Zo konden wij ons reeds meer dan eens vermeien met schrijfsels van Kortrijk Voorwaarts, een beweging die men ons heeft omschreven als een lokale mobiliteitsclub voor kansarme senioren.

Recentelijk publiceerde u, in al uw welwillendheid, een epistel van de heer Pieter Vanherpe van diezelfde seniorenvereniging. Het  droeg de titel ‘Kroniek van Ontrouw en Aftakeling’ en had de echtgenote schrijvers als ‘dramatis persona’ (sic!). In talloze hoofdstukken deed de heer Vanherpe een poging om ‘Decline and Fall’, het meesterwerk van Evelyn Waugh uit 1928 naar de kroon te steken.

Het hartverscheurende relaas verklaart het ontslag van mevrouw de echtgenote en beschrijft hoe ‘redelijk kort nadien’ ook Geo Verstichel en Marniek Debruyne opstapten en hun nieuwe mobiliteitsclub oprichtten, club waar de heer Vanherpe nu bij militeert. En ‘Het is uiteindelijk ook niet bij deze personen gebleven’, zo leren wij.

Wij zijn als nederige lezers en tevens bezorgd om kansarmoede en mobiliteit, vragende partij naar meer kronieken van Kortrijk Voorwaarts. Dit onder het geleende motto “De dwaas schreef op de Jarretel. Niemand sprak hem tegen. Aldus werd bewezen dat hij gelijk had.” (naar Dag Hammerskjöld en de heer Vanherpe) Concreet vragen wij langs deze weg of de door de heer Vanherpe geprezen heer Geo Verstichel, stichter-voorzitter van Kortrijk Voorwaarts, via deze weg ook een kroniek zou willen schrijven over zijn echtgenote. Het is namelijk zo dat diens echtgenote, ofschoon zijn ontslag en de oprichting van Kortrijk Voorwaarts, trouw blijft aan haar partij en ervoor blijft kiezen om in de Kortrijkse OCMW-raad en het dagelijks bureau die partij verder te vertegenwoordigen. In die zin kunnen wij de heer Verstichel voor zijn relaas enkele titels suggereren in het spoor van het eerder verschenen werk: ‘Kroniek van Trouw en Toewijding’. Of ‘Kroniek van Partijtrouw boven Echtelijke trouw’. Of nog: ‘Kroniek van Wat het Meest schuift’. Vragen die wij door hem graag beantwoord lezen, zijn onder andere volgende. Waarom laat de echtgenote van de heer Verstichel in de OCMW-raad wèl de ‘strategie van de voldongen feiten’ van Philippe De Coene… ‘over zich (…) gaan’, in tegenstelling tot de echtgenote van de heer Vanherpe? Waarom gaat zij wel akkoord met de creatie door Philippe De Coene/het OCMW van het sociaal restaurant Vork, waarvan de heer Vanherpe stelt “Tegen heug en meug heeft SPa-schepen Philippe De Coene in 2015 een sociaal restaurant voor Kortrijk erdoor willen duwen.” En “Het sociaal restaurant zoals door Philippe De Coene gewild, was bijgevolg in genen dele verworven door een politiek akkoord.” Het dossier waartegen  Kortrijk Voorwaarts zo fulmineert, onder andere in het artikel “Het sociaal restaurant” dat te lezen valt op de blog van www.kortrijk-vooruit.be, heeft wel de goedkeurende stem van de echtgenote van de voorzitter van KV!? Is het niet lastig voor de voorzitter dat zijn echtgenote een compleet tegengestelde houding aanneemt in een dossier dat hij als kroondossier aankaart?

Is het huwelijk van de heer Verstichel dan geen krabbenmand, om een term van de heer Vanherpe te lenen? Is Kortrijk Voorwaarts, met zo’n spreidstand, dan geen krabbenmand? Dus: curieus naar de waarheid en gecharmeerd door de eerste kroniek, kijken wij reikhalzend uit naar de volgende kroniek! Beste heer voorzitter Verstichel, go go go!

PS: Wanneer de heer Verstichel zijn huiswerk heeft gedaan, is het misschien tijd voor de heer Debruyne van Kortrijk Voorwaarts voor een kroniek over diens echtgenote. Die presteerde het met name om zich, enkele maanden na de oprichting van Kortrijk Voorwaarts door haar man, kandidaat-voorzitter te stellen voor de lokale afdeling van de door haar man verguisde partij. Kroniek van de krabbenmand ten huize Debruyne. Komaan! Give me more!

Didier Naeyaert

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.