‘Samen’ in Qlown Town

INGEZONDEN STUK

Persbericht voor onmiddellijke verspreiding 18-12-2017

Turbo Kortrijk doet oproep aan NV-A en Open Vld (lijst van de burgemeester) om rond de tafel te zitten.

Burgerinitiatief Turbo is volop bezig zijn ontwerp visie tekst voor Kortrijk af te toetsen aan verschillende organisaties die in het veld staan. Buurtwerkingen, armoedeorganisaties, ondernemersverenigingen, allen worden momenteel rond de ontwerptekst bevraagd. Midden januari volgt dan de definitieve visie tekst die meteen ook aan de Kortrijkse partijen voorgelegd wordt, in de hoop dat deze zoveel mogelijk punten hieruit in hun eigen programma overnemen. Groen, Kortrijk Vooruit, CD&V en sp.a hebben allen reeds toegezegd om samen de visietekst door te nemen. Turbo Kortrijk lanceert dan ook een warme oproep aan de overgebleven N-VA en Open Vld om eveneens rond de tafel te zitten.

De visietekst bevat concrete actiepunten. Eén daarvan behelst de aanstelling van een onafhankelijk commissaris van de rekeningen die 1x per jaar verslag uitbrengt. Momenteel is het een welles-nietes spelletje wat betreft de stadsfinanciën. Afgelopen gemeenteraad klopte de stadscoalitie zich naar goede gewoonte op de borst met het nieuws dat de schuld van Stad Kortrijk met 40 miljoen euro gedaald was tijdens hun legislatuur. Evenwel is deze op het OCMW en de zogenaamde AGB ‘s (Autonome Gemeentebedrijven zoals Parko en SOK), voor minstens datzelfde bedrag gestegen in dezelfde periode en zullen ze in de nabije toekomst nog spectaculair verder stijgen als men de meerjarenplannen in detail bekijkt.

Turbo Kortrijk pleit aldus voor de aanstelling van een onafhankelijke commissaris van de rekeningen die de Kortrijkzanen correct en transparant informeert. Het doelpubliek van het verslag is de Kortrijkse bevolking die op een dergelijke manier op een duidelijke en toegankelijke wijze kennis moet kunnen nemen van de financiën van de stad. De aangestelde commissaris werkt in volle onafhankelijkheid. De stadsfinanciën omhelzen niet alleen Stad Kortrijk, maar ook de satellieten en participaties. Daarom dient er een geconsolideerde jaarrekening en meerjarenplan voorgelegd worden zodat de Kortrijkse burger transparant ziet op welke wijze zijn geld besteed wordt. Het verslag van de commissaris wordt niet ter goedkeuring voorgelegd aan het college of de gemeenteraad.

TURBO Kortrijk gaat daarnaast voor een Kortrijk dat durft kiezen voor een combinatie van welvaart en welzijn. Kortrijk dient opnieuw aantrekkelijk te worden om te wonen. Er dient verder gebouwd te worden op de tendens van de afgelopen jaren van Kortrijk als aantrekkelijke studentenstad. Evenwel moet de overslag nog gemaakt worden van studentenstad, naar een stad waar het aantrekkelijk is om ook z’n verdere leven uit te bouwen.

Een concreet actiepunt hierbij is dat TURBO Kortrijk pleit voor kleinere instapwoongelegenheden die jongeren toelaten om goedkoop een woonst te verwerven, en ze daarna, bij een volgende levensfase, aan een vooropgestelde prijs terug te verkopen om het ook voor de jongeren na hen betaalbaar te houden om in Kortrijk te komen wonen.

De volledige visie tekst met alle actiepunten wordt midden januari aan de Kortrijkse politieke partijen en de pers voorgelegd.

Contactgegevens:

Turbo Kortrijk
Benjamin Vandorpe
Bessenlaan 7, 8500 Kortrijk
0476/810048
benjamin.vandorpe@telenet.be

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.