De fabels van een Leeuwentemmer

Beste Jarretelle,

Onderstaande nota kon ik op de kop tikken vandaag: voor mij is iedere commentaar overbodig.

Met vriendelijke groeten,

Geo

UNIZO Kortrijk vindt handelaarsenquête een gemiste kans
Dik twee jaar geleden, begin 2015, zat UNIZO Groot-Kortrijk samen met het stadsbestuur om een tussentijdse evaluatie op te maken van het beleid. We bevraagden toen digitaal onze leden: 40.4% handelaars, 33% KMO’s, 22.4% vrije beroepen en diensten en 4.2% zat in een restgroep. De stad kreeg in 2015 een score van 6.1/10 voor ondernemersvriendelijkheid*. In 2017 krijgt diezelfde stad met een eigen enquête een 7 op 10, volgens UNIZO is de stad niet kritisch genoeg voor het eigen beleid.

Voorzitter UNIZO Kortrijk, Dirk Dupont: “In navolging van ons initiatief en onze aanbevelingen uit 2015, ging de stad in de periode van 25 september tot 13 oktober 2017 op toer bij de Kortrijkse middenstand om hun mening te vragen. UNIZO schaart zich achter dit initiatief, want in 2015 pleitten we voor kortere lijnen tussen ondernemers en beleid, en voor meer inspraak in het beleid. Dit realiseerden we deels door een Whatsapp-groep op te starten tussen UNIZO en het stadsbestuur om kleine problemen snel aan te pakken. Toch vinden we de enquête een gemiste kans, ofwel zien we niet alle resultaten, ofwel behandelde de stad te weinig beleidsdomeinen. We nemen de 7 op 10 dan ook met een korrel zout.”

Volgens UNIZO is enige nuance in de cijfers op zijn plaats: “In ons opzicht bevraagt de stad naast de zelfstandige handelaar, ook de ketens. Dit zijn werknemers die minder in contact komen met het beleid en daarbij ook minder kritisch kunnen zijn, denk maar aan vergunningen of premies. Verder worden er 680 zaken bevraagd, waarvan 583 op toer en 97 digitaal. Ook hier is nuance nodig, bij een mondelinge enquête zijn mensen veel genuanceerder dan bij een digitale enquête.” 

UNIZO wilde tenminste ook deze items behandeld zien in de enquête:

 • Shop & Go scoort goed bij de handelaars, maar zijn er cijfers over de tevredenheid bij de klanten? Zijn er vragen gesteld over het parkeerboetebeleid? Zijn er daarnaast ook cijfers over het gebruik van Shop & Go in het centrum? Kunnen we die vergelijken met vorig jaar zelfde periode?
 • We zien geen enkel cijfer over de bereikbaarheid van Kortrijk. Is dit erop vooruit gegaan of niet? Mist het centrum hier kansen doordat runshoppers in de week al dan niet onze stad nog binnenrijden?
 • Er is geen enkel resultaat meegedeeld rond het premiebeleid. Hoeveel van de respondenten kent dit en maakte er al dan niet gebruik van?
 • Het strategisch-commercieel plan voor handel en horeca komt niet aan bod. Welke actiepunten werden al gerealiseerd en hoe ervaren de handelaars dit?

Tot slot wacht UNIZO ook nog steeds op een nieuwe stap in Kortrijk Zaait, Dirk Dupont: “Reeds enkele maanden geleden vroegen we aan het beleid om te onderzoeken waarom bijna 75% van de deelnemende ondernemers aan Kortrijk Zaait na een jaar, wanneer ze de volle huur moeten betalen, hun contract opzegt. Het moet de ambitie zijn van de stad om te weten waar het schoentje wringt. Ligt het aan het pand, te hoge kosten, het ondernemingsplan, verkeerde locatie, …? Eens we dit weten, kan de stad het project bijsturen waar nodig en de leegstand op lange termijn aanpakken.”

We blijven niet de pakken zitten en zijn momenteel volop bezig, samen met de UNIZO besturen uit alle deelgemeenten, om de ondernemersprioriteiten voor Groot-Kortrijk op te maken. Veel willen we er nog niet over kwijt, maar we plannen alvast in het voorjaar een debat tussen de politiek en ondernemers”, besluit Dirk Dupont.

* Dit waren enkele cijfers uit de UNIZO-enquête van 2015 die van belang waren voor het centrum: In 2015 gaf …

 • 69,1% aan geen weet te hebben van de leegstandsmaatregelen van de stad
 • 20.2% aan geen weet te hebben van actie om leegstand te bestrijden
 • 20.2% aan dat zij de ambtenaar economie niet kennen
 • 19.1% aan niet te weten of er een ambtenaar is
 • 69.6% aan dat Kortrijk tussen 2012 en 2015 goed bereikbaar was
 • 27.7% aan dat Kortrijk onvoldoende bereikbaar was

  Dirk Dupont
  Voorzitter UNIZO Kortrijk 

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.