1,6 miljoen

Ingezonden stuk

Het nieuwe politiekantoor : Asbestfactuur van 1.6 miljoen euro .

(Marniek De Bruyne – Pieter Vanherpe)

De bouwprijs van het nieuwe politiekantoor in Kortrijk blijft maar oplopen. De initiele kostprijs werd indertijd begroot op 14 miljoen euro. De teller staat op vandaag echter reeds boven 40 miljoen euro.

In een persnota van PZ Vlas op datum van 29 maart 2017 staat volgende te lezen : ” Tijdens de werken (ontmanteling van de voormalige gebouwen Howest in de Renaat de Rudder…laan ) is men gestoten op asbestplaten waarvan men niet kon weten dat ze in het gebouw aanwezig waren”.

Het verwijderen van deze asbestplaten kende een kostprijs van maar liefst 1.6 miljoen euro. Een kostprijs die burgemeester Vincent Van Quickenborne niet kan, niet wil of in alle geval niet zal verhalen op de verkopende partij (Howest).

In de verkoopakte staat volgens onze informatie uitdrukkelijk dat de verkopende partij de kopende partij vrijwaart voor eventueel verborgen gebreken. In de voormelde persnota vanwege PZ Vlas van 29 maart 2017 staat expliciet dat men niet kon weten dat er asbestplaten aanwezig waren. Die verklaring van 29 maart 2017 is de bevestiging dat het verborgen gebreken betreft. Moet er nog meer zand zijn ? 1.600.000 euro (+ BTW) is geen verwaarloosbaar bedrag. En toch doet de Kortrijkse Burgemeester alsof het niet de moeite waard is.. De verkopende partij (Howest) vrijwaart de kopende partij voor eventueel verborgen gebreken.

Kortrijk Vooruit vindt deze manier van handelen toch uitermate vreemd. Moet er op zijn minst niet gepoogd worden om een minnelijke oplossing te bereiken, waarbij PZ Vlas een belangrijk deel van de 1.600.000 euro kan recupereren ?”
De factuur wordt op deze manier zonder meer doorgeschoven naar de politie. De lokale politie die tot nader order nog steeds financieel door de stad wordt betoelaagd. Met andere woorden wordt deze factuur onrechtstreeks naar de Kortrijkse burger doorgeschoven.

Deze Stadscoalitie heeft meer en meer de indruk dat zij Howest geen vingerbreed in de weg wil leggen. Dat Howest een paradepaardje is voor Kortrijk moet onderkend worden, dat zal Kortrijk Vooruit ook niet tegenspreken. Het feit dat de Stadscoalitie zich in alle bochten wringt om Howest ten vriend te houden is in deze dus niet vreemd. Dit geeft deze beleidsploeg echter niet de toelating om carte blanche te geven aan deze onderwijsinstelling.

Bij iedere verkoop zijn rechten en plichten ingebouwd. Deze moeten dan ook ten volle worden nagekomen.

Kortrijk Vooruit / 100 % Kortrijk

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.