18 %

INGEZONDEN STUK

Al probeert de Stadscoalitie, via allerlei kunstgrepen, de leegstand in het kerngebied te verdoezelen, inwoners en bezoekers kunnen er niet langer naast kijken. Schepen Scherpereel, lokale economie, mag dan wel blijven proberen de cijfers op te poetsen, de realiteit blijft de realiteit. Binnenkort krijgt hij zelfs hulp van collega Schepen van Cultuur, An Vandersteene die via de musea een 10-tal leegstaande vitrines gaat inrichten om tijdens de eindejaarsperiode de pil wat te vergulden. Kortrijk Zaait, het paradepaardje van Schepen Scherpereel die de leegstand een halt zou toeroepen is blijkbaar niet van die aard dat er veel kan geoogst worden, integendeel. Kortrijk Vooruit beseft heel goed dat deze problematiek niet alleen onze stad treft. En ook dat verschillende factoren een rol spelen in de groeiende leegstand.

Leegstand is echt als een kanker voor steden.

Vooral in de winkelkernen in stads- en dorpscentra is de leegstand merkbaar toegenomen. In Kortrijk blijft men omtrent de cijfers over de leegstand erg vaag. Nochtans is het opsporen en aanpakken van leegstand van woningen en gebouwen een gemeentelijke, in casu, stedelijke bevoegdheid. De invalshoek van Kortrijk Zaait, die eigenaars een vrijstelling van leegstandstaks geeft indien ze hun pand aan een voordelig tarief aan starters verhuren, verwekt de indruk dat men vanuit het beleid juist het grootste voordeel aan de eigenaars geeft.

Leegstand is de grootste sector in he twinkellandschap.

De oorzaken die leiden tot leegstand zijn zeer divers. Niet alleen tussen, maar ook binnen de sectoren is veel beweging zichtbaar. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Levenscycli van sectoren en retailformats worden steeds korter. Bij sommige groeisectoren ligt de verzadiging sneller op de loer dan bij anderen, wat versterkt wordt doordat grenzen tussen branches vervagen. Er is sprake van een No Compromise Revolution waarbij het hele speelveld verschuift. Overigens ligt de oorzaak niet alleen bij het internet of de crisis, maar in de combinatie hiervan met veranderende behoeften van de klant, samenvoeging van ondernemingen en productinovatie.

Hoe wil Kortrijk Vooruit het probleem van de leegstand aanpakken?

Volgens Kortrijk Vooruit kunnen een aantal pistes/aanbevelingen worden voorgesteld.

 • In de praktijk blijkt dat in die gemeenten die een heffing invoerden, de leegstand ook daadwerkelijk terugloopt (VVSG). Met andere woorden: opsporing en correcte opvolging en toepassing van de leegstandsheffing.
 • De openbare actoren kunnen ook gebouwen, die leeg blijven staan in beheer nemen, zelfs zonder dat de eigenaar hiermee heeft ingestemd. ( = beheersrecht; wordt weinig of niet toegepast)
 • Ruimte biedt kansen. Kortrijk Vooruit refereert hier naar Schiedam (NL) waar een feest van de leegstand werd ingericht (10 en 11 november 2017). Een feest van nieuwe kansen. Een initiatief om positief te kijken, bewust te maken, te motiveren en te inspireren. href=http://www.feestderleegstand.nl/
 • In kaart brengen van het veranderende winkelpatroon van de bevolking en hoe dit een rol zal spelen bij het ontwikkelen van een strategische visie op winkelcentra van de toekomst.
 • Creëren van ontmoetingsplekken waar sfeer en gezelligheid het winkelplezier verhogen.
 • Als stad dient men een winkellandschap te creëren met meerwaarde.
 • Eigenaren stimuleren.
 • Helpen om panden op te knappen (premiestelsel).
 • Woningen boven winkels maken (sociale controle).
 • Tijdelijke invulling geven aan lege panden (pop-up) via een tijdelijke voordelige huur (pand blijft op de markt)
 • Toespitsen op nichemarkten (aanbieden wat anderen niet aanbieden/exclusiviteit).

Het samenbrengen van bovenstaande pistes zal Kortrijk een aangenamer, creatieve, groener en sfeervoller winkelgebied bieden waar leegstand tot een minimum zal herleid worden.

Marniek De Bruyne
KORTRIJK VOORUIT

 

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.