TURBO TRAM

INGEZONDEN STUK

278 miljoen investeringen aankondigen in de pers, waarvan 160 miljoen voor rekening van Stad Kortrijk, 92 miljoen budgetteren, en slechts 46 miljoen zelf realiseren. Dat is de povere balans van 5 jaar investeringspolitiek van de stadscoalitie tot nu toe. Een centrum stad die geen ambitieuze investeringspolitiek realiseert, bloedt onvermijdelijk dood.

TURBO Kortrijk pleit ervoor om in plaats van een aankondigingspolitiek, een realisatie politiek na te streven. Ambitieuze projecten verdienen een plaats. De Leiewerken naderen na 20 jaar hun voltooiing, met als sluitstuk de verlaging van de Leieboorden. Het is tijd voor iets nieuws. TURBO Kortrijk pleit binnen het speerpunt ‘Aantrekkelijk Kortrijk’ om de plannen voor een sneltram in Kortrijk te realiseren. (Tram)bussen op bestaande trajecten zullen enkel maar tot een verdere verzadiging van de huidige verkeerssituatie leiden. Een sneltram daarentegen verzorgt een snelle en permanente verbinding tussen stadskern en station enerzijds, en de nieuwe kern rond AZ Groeninge, Beneluxpark en Hoge scholen/universiteit anderzijds tot aan Evolispark toe. Het wordt aantrekkelijker om het openbaar vervoer naar en binnen Kortrijk te nemen, maar ook de interactie tussen stadskern en de nieuwe ontwikkelingen op ’t Hoge en Evolis wordt intenser. Denk onder andere aan meer mensen die over de middag in de kern iets komen nuttigen, of snel winkelen, of aan studenten die opnieuw leven in de stadskern kunnen brengen door boven leegstaande winkels een kot te hebben, maar op ’t Hoge studeren.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.