Baron Jean-Baptiste is een deemoedig mens

Jean de Bethune

“Ik ben ervan overtuigd dat CD&V volgend jaar de verkiezingen wint” (Jean de Bethune)

In de koffiebar van het provinciehuis te Brugge had Jarretelle op 1 september een indringend interview met bestendig gedeputeerde en Kortrijks gemeenteraadslid Baron Jean de Bethune (CD&V).

Baron Jean-Baptiste Emmanuel Félix Pierre Marie de Bethune (58) is bestendig gedeputeerde voor West-Vlaanderen en gemeenteraadslid in Kortrijk.

De baron bekleedt momenteel 25 mandaten, waarvan 9 bezoldigd. Zijn maandelijks netto inkomen uit zijn politieke functies wordt geraamd op 9.500 euro.

Dat Jean een gefortuneerde edelman is die van Marke tot in Doornik kan wandelen zonder zijn landerijen te verlaten, is een sappig detail dat hier niets terzake doet.

“Veel fake nieuws over CD&V Kortrijk”

Kortrijks CD&V afdelingsvoorzitter Jean de Bethune ziet met vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet

De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn nog 1 jaar verwijderd, maar toch stijgt de verkiezingskoorts in Kortrijk. In die mate dat er een aantal hardnekkige roddels over CD&V Kortrijk de ronde doen. Jean de Bethune spreekt in die zin over ‘fake nieuws en alternatieve feiten’. “In oktober maken we onze lijst bekend, niet eerder. In 2019 zal CD&V opnieuw mee besturen in Kortrijk.” Een gewaagde uitspraak.

Jarretelle : Meneer de Baron, hoe kijkt u naar de verkiezingen in 2018 ?

Baron Jean : Wel kijk, vous voyez, sinds de maffiastreken van huidig burgemeester Van Quickenborne in oktober 2012, toen hij in Kortrijk de democratie afschafte en bij nacht en ontij in het achterzaaltje van Damier een putsch pleegde tegen Stefaan De Clerck en de CD&V, die notabene meest zetels behaalde, namelijk 15, is het nooit meer goed gekomen met onze relatie tot de huidige zogenaamde stadscoalitie, die ik de coalitie van de misdaad noem. By the way, ze hebben zelfs geen meerderheid meer en worden al twee jaar in het zadel gehouden door de gedoogsteun van overloper Maarten Seynaeve, Vlaams Blokker van het eerste uur. Seynaeve zal in 2018 de vruchten plukken van zijn hoogverraad. Hij werd een schepenzeteltje beloofd. Ik noem de stadscoalitie een bende oplichters, politieke crapuuls, en Quickie een politieke bandiet pur sang. Wacht maar tot wij weer de baas zijn. We waren 150 jaren aan één stuk aan de macht en werden op een criminele wijze aan de kant gezet door een gewetenloze paljas, een parvenu die alleen maar aan zijn eigen carrière en zijn bankrekening denkt. Putschist Van Quickenborne is het grootste onheil wat onze stad kon overkomen. Maar we laten de moed niet zakken en kijken daarom alleen nog vooruit. In het begin was het natuurlijk lastig om onze plaats te zoeken in de oppositie en we werden voortdurend door de burgemeester en zijn misdaadcoalitie uitgescholden voor onbenullen, pestlijders en leugenaars. Maar dat is intussen al lang verleden tijd, die opdoffer is verteerd. We staan er weer. De sfeer binnen de afdeling is zelfs ronduit goed te noemen.

Jarretelle : Nochtans hebben kwatongen het nog steeds over een andere visie van de verschillende belangengroep en families binnen uw partij ?

Baron Jean : Vous voyez mon cher, ik heb daarvoor maar één woord : ‘fake news’. We hebben die ‘oude demonen’, zoals ik ze noem, achter ons gelaten. Alhoewel, ik moet een beetje relativeren. De twisten tussen de families De Clerck en mijn familie de Bethune, zijn nog lang niet van de baan. Op sommige momenten, en dit is off the record, kunnen we mekaars bloed wel drinken. Het is een gewapende strijd wanneer het gaat over verwerving of verkoop van landerijen, ruilverkavelingen, bouwgronden, vergunningen, boerenhoven en andere eigendommen, geklasseerde bossen, landhuizen, erfenissen, belastingontwijking of aandelen in multinationals die hun hoofdzetel op de Maagdeneilanden hebben. Triestig, al zeg ik het zelf. Wat betreft de ouderwetse standen, en dit mag weer on the record, ACW, Boerenbond, Middenstand en Aristocratie is er geen sprake meer van onderlinge broederstrijd. Bij CD&V Kortrijk is engagement bepalend, niet tot welke clan of groep je behoort, tenzij de clan De Clerck die gefrustreerd is en rancuneus omdat Stefaan aan de kant werd gezet binnen de Kortrijkse CD&V en omdat zijn zoon Felix de ambitie niet kan waarmaken om zijn papa op te volgen. De jongen is gewoon onbekwaam en dat is zacht uitgedrukt. Gelukkig slaagde Stefaan erin voor de jongen een lucratief postje in de Kuns’ te versieren, waarbij het broodje van Felix gebakken is en hij moet nooit meer werken. Er bestaat daar een woord voor.

Jarretelle : Er zou ook nog geen consensus zijn over de lijsttrekker voor oktober 2018?

Baron Jean : Wat ik je kan vertellen, is dat ik niet op plaats één zal staan. Ik heb ook altijd gezegd dat dit niet mijn ambitie was. Voyez vous, ik had een aantal jaren geleden wèl de ambitie om provinciegouverneur te worden. Het werd me niet gegund omdat mijn zus Sabine senaatsvoorzitter was. Kinderachtig. Een drogreden, natuurlijk. Ik vond dat zeer onrechtvaardig, vooral toen bleek dat ze vanuit Brussel dien Decaluwé op het postje katapulteerden. Een grotere onnozelaar en nietsnut bestaat toch niet ? Geen eten geven aan uitgehongerde oorlogsvluchtelingen, ja dat wel, ‘t is alles wat hij kan, de mensenhater, een karaktergestoorde racist. Ik heb lang gevochten tegen een depressie en tegen de jonge Bokma. Beetje bij beetje kwam ik er weer bovenop, dankzij de psychologische bijstand van mijn therapeute, die, wegens mijn aanslepende depressie en Bokmaprobleem, zich afvroeg of ik tussen mijn vijfde en mijn negende niet het slachtoffer van een pedofiele onderpastoor uit Marke was geweest. Wat er ook van zij, na zeven jaar ben ik weer helemaal de oude. Ik zie mezelf nu als de coach van de ploeg die volgend jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt et nous allons gagner ! Dat is het omgekeerde van wat kommeerewijven beweren.

Jarretelle : Waarom heeft u die ambitie voor lijsttrekker niet?

Baron Jean : Vous voyez copain, het concept lijsttrekker is compleet achterhaald. Je wint heden ten dage verkiezingen door uit te pakken met een sterke ploeg die wèl van toeten en blazen weet, die specialisten op alle domeinen telt als het gaat om een stad als Kortrijk te besturen. Je kunt vandaag niet uitpakken met één of twee vedetten die alle aandacht naar zich toe zuigen, alles naar hun hand zetten én voldoende kennis hebben van én cultuur én economie én wonen én parkeren én vreemdelingen én islam enzovoorts. Echter, ik moet bekennen, en dat is weer off the record, dat ik het lijsttrekkerschap niet kan krijgen, hoeveel goesting ik er ook voor heb, wegens problemen met mijn persoonlijkheidstructuur en mijn onbehandelbare karakterstoornissen, zeggen ze, maar ze zeggen zoveel. In de innercircle van de Kortrijkse CD&V, en dat mag weer on the record, zitten personages die mij hartsgrondig haten, mij uitspuwen, mij naar het leven staan, mij het zonnelicht in de ogen niet gunnen. Ze noemen me een caractériel, een ongure kapitalist, een belastingontduiker, een grootgrondbezitter, een dronkaard en een rabiate franskiljon van Parc St Georges. Ach, ik zou geen woordje Frans mogen klappen zeg. Waar gaan we naartoe, in Courtrai dan nog ! Ik ben iemand die het allemaal in de schoot geworpen kreeg door in de juiste wieg geboren te worden en nooit heeft moeten werken voor brood op de plank, zeggen ze. Jezus Christus zeg, wat kan ik daartegen inbrengen ? Een grootgrondbezitter door geboorte, et alors ? Is dat een misdaad ? Stinkend rijk zijn, is dat strafbaar ? Bovendien betaal ik mijn belastingen netjes, zij het op de Maagdeneilanden en verder deed ik een ontwenningskuur tegen de jonge Bokma in Pittem, drie maanden, dus een Ludo Campenhout ben ik niet meer. Ik drink nog maar één bottel per etmaal. Als dàt al te veel is, Jezus, wat een laster zeg !

Jarretelle : Maar toch zal CD&V Kortrijk iemand op plaats één moeten zetten natuurlijk…

Baron Jean : Natuurlijk, dat is nu eenmaal de wet. Ze kunnen niet allemaal op plaats 41 staan, n’est ce pas? We werken daar binnenskamers heel hard aan. Er zijn al bepaalde knopen doorgehakt, onder meer dat er veertigers, ik spreek graag over ‘quadras’, wat een frans woord is, afgeleid van het woord quadragénaire of veertiger, bovenaan de lijst zullen staan. Nu moeten we de officiële partijweg bewandelen. Zo moeten we de lijst voorleggen aan de bemoeials in Brussel en aan Beke. We zullen dat niet doen, beke of geen beke. Welaan ik zeg u : CD&V Kortrijk stelt zelf de lijst op zonder pottenkijkers. Eind oktober zou alles duidelijk moeten zijn. We moeten nog knopen doorhakken in verband met achterbankzitters die op een verkiesbare plaats willen staan en per se schepen willen worden. Cis Rodenbach bijvoorbeeld, een stemmenkanon, dreigt naar Quickie en de liberalen over te lopen indien hij de derde plaats niet krijgt, èn hij wil schepen van sport worden. Ik ga niet zeggen dat Cis een caractériel is, maar voor velen in onze partij is hij dat wèl. Persoonlijk steun ik zijn ambitie.

Jarretelle : U sprak tijdens de Frisse Ideeëndag van CD&V Kortrijk begin juli ook over verjonging. Hoe uit die zich in de lijstvorming?

Baron Jean : Ik kan u verzekeren dat we een jonge lijst zullen hebben. Het zal een boem geven .Ik kan al enkele namen verklappen. Christine Depuydt, Ceska Verhenne, Roel Deseyn, Hannelore Vanhoenacker, Carol Leleu. Allemaal jonge knappe vrouwen, behalve Roel die als transgender uit de kast zal komen. Veertigers als speerpunten. Depuydt zal de lijst te trekken, dat voorspel ik u. Als vrouw van de beruchte Kasteelmoord strafpleiter Jan Leysen heeft zij de beste kaarten. Verre van een beauté, maar lelijk is anders. Hannelore mogen we ook niet verwaarlozen, niemand kent haar, een minpuntje, maar ze lonkt ook al jaren naar de liberalen, en moeten we haar afserveren ? Ceska Verhenne, van het onvermijdbaar geslacht Verhenne, vertegenwoordigt de geradicaliseerde katholieken. Ze is sterk in het bemachtigen van winstgevende postjes en wordt om die reden met ontzag behandeld. Van Carol Leleu kan ik alleen zeggen dat ze seksualiteit uitstraalt en extra lange benen tot in de oksels bezit. Ook het frivool  segment van het Kortrijks electoraat moet bediend worden. De garde van oude saaie mannen wordt daarbij op de lijst niet buitenspel gezet, maar zal content moeten zijn met een ondersteunende rol. We denken hierbij aan de oudgedienden Lybeer, Cnudde en lijstduwer De Clerck. Onrespectvol oude zakken en prostaatlijders genoemd door de aanstormende jonge garde. Ikzelf sta voorlaatste.We zitten dan nog met Jolie, Santy en Soens, een suf trio potstampers, waarvan geen één zijn mond één keer heeft opengedaan in de oppositie. Persoonlijk zou ik ze liever zien vertrekken naar de cabaretlijst van Geo Verstichel en Marniek De Bruyne.

Jarretelle : In elk geval blijkt dat CD&V Kortrijk alleen naar de verkiezingen trekt. Een mogelijk kartel was dus nooit aan de orde?

Baron Jean : Zijde gij ge zot geworden ? Ge ziet dat van hier, samendoen met anderen, nooit van zijn levens, over my dead body !  U doelt op de steriele palavers die ik voerde met Bart Caron van de groene Stalinisten ? Kent gij Caron ? Nee ? Et bien, ik zeg u, dat is de grootste kazakdraaier en opportunist uit de Kortrijkse geschiedenis ? Groene Stalinist is zijn vijfde, zijn terminus, als ik goed kan tellen. Bij zijn voorlaatste poging bij de sossen heeft zijn haring niet gebraden, Demagoog De Coene wou de eerste viool blijven spelen en op een lagere plaats op de lijst kon Caron niet verkozen geraken. Hij veranderde op slag van rood in groen en koos voor het lijsttrekkerschap bij de Groenen. Hij zat op droog zaad en het alternatief was de dop, het ocmw of achter het loket van de Bond Moyson tegen 1400 euroots per maand. Aan lager wal bij de gilde van de Kortrijkse kansarmen en gaan eten bij poverello, dat zag Bartje niet zitten, Griet trouwens ook niet. Dan maar naar de Groenen, waar ze aan bloedarmoede leden. Sindsdien zit hij daar gebeiteld tot aan zijn dik pensioen met zijn 6900 euroots netto per maand plus belastingvrije onkostenvergoedingen en studiereisjes met Griet op kosten van de belastingbetaler naar alle uithoeken van de planeet. Caron verkiest terecht te blijven waar hij zit en als ‘t meevalt kan hij misschien ooit nog schepen worden. Ook heb ik al enkele keren gesproken met andere collega’s uit de oppositie. Dat is niet meer dan logisch, niet ? Met Steve Vanneste bijvoorbeeld, en met Catherine Waelkens. Met die Vanneste was het rap afgelopen, want ’s anderendaags werd hij gecolloceerd. Ik weet niet of hij nog in Pittem zit. Of drijft hij nu een gezelschapsbar in Ieper ? Met Waelkens is het een ander paar mouwen. Geen kat om zonder handschoenen en beenbeschermers aan te pakken. Catherine komt beslagen op het ijs, als ex-schepen van financies onder Quickie heeft ze veel geleden. Maar ook veel kennis en ervaring vergaard. Ze werd door de burgemeester in een veredeld hondenhok diep achteraan het stadhuis weggestoken, zonder verlichting, zonder verwarming, zonder computer en zonder personeel of kabinetsmedewerkers. Of het zou Steven Lecluyse moeten zijn geweest. Maar Lecluyse werd voor de helft door schepen Adolphe Scherpereel.opgevorderd, voor de andere helft bij schepen Vandersteene. En daarna moest hij alle dagen nog zijn halve marathon gaan lopen. En zijn vrouw wist van niks ! Na een jaar of drie gaf Catherine haar schepenpijp aan Quickie terug en verliet stampvoetend het schepencollege en de N-VA. Ze is nu tot alles bereid om de Kortrijkse N-VA en het stadsbestuur te vernietigen, samen met haar man Pieter Vanherpe, die het met de blote vuisten gaat doen. Er zit iets in voor ons. Dit paradepaard van de Kortrijkse politiek willen we koste wat het kost binnenhalen. We hebben Cathy de derde plaats aangeboden en het eerste schepenzeteltje als het lukt. Voorts speculeren we op Maarten Seynaeve. Zijn apenjaren bij het Vlaams Blok zijn voorbij, hij is tot de jaren van politiek verstand gekomen. Ook Maarten is een weergaloos politiek talent, wat we ontberen in de verkalkte Kortrijkse CD&V. We bieden Maarten de vijfde plaats aan en het tweede schepenzeteltje, als het lukt. Bij de liberalen hebben we ons oog laten vallen op Koen Byttebier. Koen werd op een brutale manier uit zijn schepenzeteltje geduwd door de ruwaard Arne Vandendriessche, een onbetrouwbare vlegel die tot alles in staat is, als het maar geld en schone vrouwen oplevert. Politieke outcast Byttebier zit zonder inkomen en moet door nood gedreven aan een kroeg met pannenkoeken en patisseriemadammen beginnen, samen met zijn Lieve Surène dan nog. Van een troosteloze afgang gesproken We hebben met Koentje te doen. De negende plaats is nog net verkiesbaar en Koen heeft toegehapt. Veel keuze had hij trouwens niet. Echter, het is niet omdat je met elkaar praat, dat je met mekaar onder de lakens kruipt, hé ! Daar zou Pieter alvast niet mee akkoord gaan. Ik heb trouwens ook nog met anderen gesproken. Mensen van buiten de politiek, Leopold Dekeyser bijvoorbeeld. Ze noemen hem een spelmaker en dat streelt zijn ijdelheid. Met zijn vastgoednetwerk kunnen we ver geraken. Leopold heeft nog niet nee gezegd. Zijn aanminnig vrouwke ook niet. Alleen met de communisten, met LDD-er Yvan Sabbe en met Wouter Vermeersch wil ik niet in zee. Sabbe kennen we van vroeger in de gemeenteraad. Een politieke vogelverschrikker. Die gepolijste Vermeersch wil de moslamieten buiten, de kopvodden verbieden en de moskeeën sluiten en de verplichte zondagsmis weer invoeren. We zijn en blijven een katholieke partij, maar niet fanatiek hé !

Jarretelle : Die partijen leggen totaal andere klemtonen in hun partijprogramma. Heeft CD&V Kortrijk zijn programma klaar?

Baron Jean : We gaan voluit voor Kortrijk als duurzame stad. We willen de geldverslindende megaprojecten van Van Quickenborne weer allemaal afbreken, te beginnen met dat nieuw zwembad, het nieuw politiekantoor en de Kortrijk tower. En de zeven nieuwe ondergrondse parkings toegooien. Verder willen we de Grote Markt weer vol auto’s zetten, zoals in de sixties, er kunnen er 280 op. De shop&go zones moeten ook weg, Pretheer Axel Weydts willen we laten vervolgen voor wanbeleid en stuitende onbekwaamheid. In de Lange en de Korte Steenstraat en de Wijngaardstraat willen we weer auto’s laten rijden en velo’s verbieden en op de Vlasmarkt moet Mike Lefebvre als districtsburgemeester aangesteld worden, op voorwaarde dat hij nu eindelijk trouwt met zijn Rusinne, een kwestie van zedelijkheid, en zich onthoudt van trafiek in oorlogswapens en illegale cacaobonen. Ook het Broelmuseum moet weer open met Isabel De Jaegere als conservator. De buiten gegooide politiechef moet terug in zijn post en zijn eer hersteld worden en de bouwgrond van Quickie moet onteigend worden. De Cd&V meent het ernstig met de betonstop en Wout Maddens ook.

Jarretelle : CD&V heeft in Kortrijk 15 van de 41 zetels in handen. Hebben jullie al een aantal voor de komende legislatuur vooropgesteld?

Baron Jean : Natuurlijk. We mikken op 20 zodat we het weer kunnen doen met alleen Wout Maddens erbij, een dociele jongen die dolgraag naar onze pijpen danst. Maar… Ik ben er wel van overtuigd dat CD&V alle troeven in handen heeft om de verkiezingen te winnen en weer de volstrekt meerderheid te behalen met 25 zetels. CD&V zal de komende verkiezingen in Kortrijk zeker winnen. De mensen van Kortrijk zijn het geklooi, het gekuip, de onbekwaamheid, de grappen en grollen en de geldwegsmijterij van Van Quickenborne en zijn kornuiten beu. Ze spuwen hem uit. Niet voor niets wordt onze stad Qlown Town genoemd.Tot in Brugge toe. Heel West-Vlaanderen lacht met ons. Dat moet stoppen. Wij willen de eer en grandeur van Kortrijk herstellen en Frans als tweede voertaal invoeren, naast het Kortrijks.

Jarretelle : Baron Jean de Bethune in 2019 schepen van Economie of ?

Baron Jean : Wie anders ? De provincies zitten in een doodlopend straatje, ze worden afgeschaft. Ik leg in 2018 mijn eiers onder Kortrijk. Tenzij ik in 2019 minister word. We zullen zien. Voor het geld moet ik het niet doen. Tot in de volgende zeventien generaties moet niemand nog werken in mijn familie. Dus, wie kan zich belangloos voor het welzijn van het gewone volk van Kortrijk inzetten dan een edelmoedig edelman zoals ik. Vandaar mijn wapenspreuk : ‘Het is beter onrecht te ondergaan dan te begaan’ Ik ben een deemoedig mens.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Diepte-interviews. Bookmark de permalink.