Turbo Vooruit !

‘Denktank’ Turbo, die meer zout en peper wil in de Kortrijkse politiek, heeft een eerste keer vergaderd in café de Dingen. Een vijftigtal aanwezigen, waaronder de overgrote meerderheid buurtbewoners die aan de dagelijkse VTM-avond wilden ontsnappen. Ze kwamen luisteren naar de ideeën van Turbo-initiatiefnemers Benjamin Vandorpe
en Dieter Devos, twee afgescheurde CD&V-ers. Op pakweg 60.000 stemgerechtigde Kortrijkzanen geen daverend succes.

Alle begin is lastig. Onder de aanwezigen afgescheurde CD&V-ers, N-VA-ers en liberalen. Zelfs groene dissidenten. Meest in het oog springend was de aanwezigheid van de voormannen van Kortrijk Vooruit Geo Verstichel en Marniek De Bruyne. Kortrijk Vooruit zit op een dood spoor, slaagt er niet in voldoende interessante Kortrijkzanen bijeen te scharrelen om hun kieslijst voor 2018 op te vullen. Samenwerking met Lijst Dedecker liep op een sisser uit.

Geo Verstichel : “Onze ideeën sporen volledig met die van Turbo, dus waarom zouden we niet samenwerken ? Het politiek comité van Kortrijk Vooruit, ttz Marnix en ikzelf, heeft dan ook beslist te fusioneren met Turbo. Voorlopig blijven we opereren onder de vlag van Kortrijk vooruit, maar dat zal niet lang meer duren. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaan we een stadslijst maken met Turbo, aangevuld met een rits onafhankelijken, onder andere CD&V-ers, N-VA-ers en liberalen die hun buik vol hebben van het steriel gebabbel en bij hun partij niet aan hun trekken komen. Met Vlaams Belangers wordt nog onderhandeld. Een volledige samensmelting met de geradicaliseerde Wouter Vermeersch en de politieke vlegel Steve Vanneste, een ongeleid projectiel, is echter uitgesloten. We zijn niet echt voor de moslims, maar er ook niet per se tegen. Een breekpunt. En de nieuwe moskee mag er gerust komen, zonder minarette weliswaar.”

Marniek De Bruyne : “Ik ga volledig akkoord met de zienswijze van Geo, maar wil er nog aan toevoegen dat we moeten opletten dat Turbo niet in rechts vaarwater terecht komt. Kortrijk Vooruit is een sociale beweging. Onderwerpen als armoede, herverdeling en solidariteit komen op de eerste plaats. We geloven nog in de opwarming en in Kortrijk klimaatstad, zij het niet fanatiek. We willen van Kortrijk op halflange termijn een autoloze stad maken en vervuilende wagens mogen er tot dan niet meer in. Wij van Kortrijk Vooruit zijn niet tegen het Volksrestaurant van schepen De Coene. ons enig verschilpuntje met Turbo. Dat lossen we wel op tijd en stond op, we zijn extreem compromisgezind.”

Van Kortrijk Vooruiter Pieter Vanherpe is nog niet geweten in hoeverre hij wil meegaan in het verhaal van het linkse Turbo. De man houdt er radicale rechtse standpunten op na en wil hoe dan ook geen compromissen sluiten met burgemeester Van Quickenborne en zijn stadscoalitie, maar ook niet met Turbo. Echtgenote Catherine Waelkens werd tijdens haar schepenambt te zeer beledigd en Pieter wil met de blote vuisten tewerk gaan als het erop aankomt om de stadscoalitie, inzonderheid de N-VA, te vernietigen.

Benjamin Vandorpe : “Turbo wil met het oog op de komende verkiezingen een programma ontwikkelen dat Kortrijk voortstuwt in de vaart der volkeren en weegt op de corrupte partijen die aan de macht zijn. Wat burgemeester Van Quickenborne met zijn stadscoalitie uitsteekt, is volgens Turbo een schande, het is zelfs strafbaar en er is geen transparantie. Er is een kluwen aan vzw’s en zogenaamde autonome gemeentebedrijven, waarbij Parko, het speeltje van schepen Weydts en AGB Buda de top scheren inzake financieel geknoei, vervalste cijfers en achterkamerpolitiek. Gekuip is nooit ver weg. We hebben ook grote vragen bij de stadsfinanciën en bij de bekwaamheid van schepen Kelly Detavernier. ‘Een braaf meiske’ fluisteren ze in de koffiekamer van ‘t stadhuis, ‘dat helemaal naar de pijpen van Quickie danst. Ze doet alsof, maar veel verstand van financieel beheer heeft ze niet, waar zou ze het geleerd hebben, ze is al blij schepen te zijn, een lucratief bijkluspostje met groot sociaal aanzien en een welgekomen financiële aanvulling om de train de vie van het dure kroostrijkgezin op peil te houden’, kwaken jaloerse kabinetards achter haar rug. Maar Kelly is ook het idool van veel onvoorwaardelijke aanhangers. ‘Ze mist een diepborende intelligentie, dat wel, maar dat wordt gecompenseerd door haar bevalligheid, haar libertijnse geest, haar vroegrijpe schoonheid, haar vurigheid en haar vermetelheid’, is de lofzang van haar adepten. Ook ex-schepen Catherine Waelkens werd door Quickie met de rug aangekeken en zelfs in een hondenhok weggestoken, maar Waelkens had wèl gestudeerd, een intelligente meid mèt karakter, genoeg om de boel op te blazen en het circus te verlaten. Zeldzaam in de dorpspolitiek. Verder hebben we fundamentele kritiek op schepen van mobiliteit Axel Weydts, de grootste spelmaker van de coalitie. De man pakt voortdurend uit met dure speeltjes en onnozelheden die zijn eigen glorie strelen. Hele dagen met zijn breedsmilesmoel in de gazetten komen is dan ook zijn enige zorg. Wat een pretmanneke ! Het parkeerbeleid trekt op geen ballen, pure geldklopperij uit de zakken van de automobilisten. En dan klagen dat honderdvijftig winkels leeg staan ! Het achterbaks getouwtrek en gesjacher rond de kwestie van de overname van de huur van de parking onder K in Kortrijk is van het laagste politiek geklooi wat ooit in Kortrijk te zien is geweest. Het schijnt voorwerp van justitieel onderzoek te zijn. Het getuigt van totale onbekwaamheid en politieke immoraliteit. Turbo vindt ook dat het zogenaamd Volksrestaurant, kostprijs 4 miljoen, van schepen De Coene, een hovaardige gek, de armoede niet oplost, maar een doodsteek is voor de horeca op de Grote Markt. Ook dat is een schandaal.”

Voorts is er het probleem van het dalend bevolkingscijfer, aldus Vandorpe.

Vandorpe : “Wij moeten mensen met goede maatregelen naar Kortrijk lokken. En een oplossing zoeken voor de werkloosheid in stad en regio. Er zijn in de regio 120 jobs per 100 inwoners. Hoe komt het dan dat de werkloosheid blijft steken op 7,9 procent?” Volgens Nicolas Bouteca, over het paard getilde politicoloog, zijn dat klinkklare nonsens.

Nicolas : “Die cijfers zijn vervalst. Ze zeggen zomaar wat. Alternatieve feiten noem ik dat. Er is totaal geen werkloosheid in Kortrijk. Integendeel, er is volk te kort om de talrijke openstaande betrekkingen in te vullen. Hoe durven ze zoiets zeggen? Of is het onwetendheid, of bedrog, of nóg erger? ”

Vandorpe zegt geen partijkaart te hebben en niet negatief te willen denken. Dat schijnt een leugen te zijn. Volgens Geo Verstichel heeft hij wel nog een partijkaart van de CD&V, maar hij weet het zelf niet meer. Geo weet het wel. Trouwens, aldus Geo, ook ACV-er Devos is nog volbloed CD&V-er. Geo weet veel en babbelt er lustig op los. In zijn stamkroeg bij Dirk in ‘t Eiland worden de meest onwaarschijnlijke grappen en grollen over de man verteld en sommige worden voor waar verder verteld. Zijn vrouw Dominique, ocmw raadslid voor de N-VA, kijkt er met een liefdevol oog tegenaan.

Vandorpe : “Er is gewoon te weinig oppositie in Kortrijk. De CD&V ligt in coma. Daarom starten we deze denktank. Stefaan De Clerck is oud en out en verbrand door verdenkingen over corruptie. De rest zit er voor spek en bonen bij. Vier van zijn vijf kinderen hebben Turbo al vervoegd en willen op onze kieslijst te staan. De vijfde twijfelt nog. Van een vadermoord gesproken. Qua programma gaan we voor drie speerpunten: iedereen telt mee, een aantrekkelijk Kortrijk en ‘back to basics’. We willen vooral ongebonden en met een krachtige visie een platform vormen. We zoeken interessante mensen die willen meedenken. Geen dommekloten of chagrijnigaards, maar idealisten en positivisten. Mensen met ballen die het aandurven om zich politiek te engageren en de zittende coalitie met Quickie inbegrepen te verjagen. Turbo gaat voor een multicultureel Kortrijk waar iedereen meetelt, ook de onaangepaste allochtonen, de Noord-Afrikanen en de radicale moslamieten. We pleiten zelfs voor meer asielzoekers uit Zwart-Afrika in onze stad. Dat brengt kleur en het is verrijkend. Ik heb hier vanavond al een tiental mensen die kandidaat zijn, onder wie een Marokkaanse, een Albanese en een Koerdische Kortrijkzaan. Het begint goed. We beginnen een stadslijst onder de naam Turbo. Kortrijk zal het geweten hebben.”

Nog volgens wouldbe politicoloog Nicolas Bouteca, die op de startvergadering aanwezig was, wordt dat ronselen van kandidaten een fluitje van een cent.

Nicolas : “Indertijd was er een gelijkaardig initiatief in Kortrijk van mijn vriend Joost Devriesere. Joost, een politieke outcast, probeerde een alternatieve politieke beweging op poten te zetten onder de ludieke naam KSB, Kortrijk Scheef Bekeken. Aanvankelijk had hij enig bijval, het was leutig en pittig,  maar finaal strandde Joost op de weigering van vrouwen om op zijn lijst te gaan staan. Ze vonden Devriesere een seksistische schavuit, een spelmaker, een poehamaker, een plantrekker zonder inhoud, een leeg vat, zeg maar. Sindsdien heeft geen Kortrijkzaan zich nog gewaagd aan een nieuwe politieke partij of beweging. De gevierde Kortrijkwatcher dacht er eventjes aan, in zijn gloriejaren, maar na raadpleging van zijn beheerraad en zijn verloofde, klopte de man zijn politieke pijp definitief uit. Frans vegeteert nu verder in ’t begijnhof en klampt zich vast aan zijn blog, één grote diarree van azijnpisserij. Ik heb Vandorpe en Devos aangeraden veel water in hun wijn te doen en samen met Van Quickenborne een grote stadslijst te concipiëren. Een participatiecoalitie. Ook Geo en Marniek van Kortrijk Vooruit zouden dat opportunistisch ideetje genegen zijn. Zit er dan een schepenzeteltje in, ’t zou een zoete weerwraak zijn. Ik zou het afschuwelijk vinden mocht Turbo mislukken. Het succes en het geluk van eerlijke politieke mensen ligt mij na aan het hart.”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Geen Verzinsels. Bookmark de permalink.