Axel melkt de parkeerkoeien

INGEZONDEN STUK

Bewonersbevraging /Lode de Boningelaan/Parko

Anderhalve week geleden (briefdatum 25/08) kregen de bewoners van de Lode de Boningelaan onderstaande brief in de bus aangaande de hoge parkeerdruk in deze straat.

Vanuit Agb Parko wordt een eenzijdig voorstel op tafel gelegd (zie brief). Je kunt als bewoner akkoord gaan met het voorstel of zelf een ander alternatief voorleggen.

Laten wij deze brief even ontleden.

‘Na onderzoek’ wordt er voorgesteld om aan de zijde van het park betalend dagparkeren (KOR2) in te voeren. Aan de zijde van de woningen wil men voorbehouden bewonersplaatsen realiseren.

Met andere woorden zal aan de parkzijde de Parkokassa dagelijks rinkelen en zullen aan de bewonerszijde nog enkel bewoners met een bewonersvergunning kunnen parkeren. Of de bewoners op de hoogte zijn van de nadelen van het systeem bewonersplaatsen is niet duidelijk. Of er hier sprake is van een gedeelte van de straat of de volledige straat is ook niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat de parkeerdruk die nu volgens Parko heerst in de Lode de Boningelaan, zich gedeeltelijk zal verplaatsen naar een andere locatie wat het parkeerbedrijf dan weer de gelegenheid zal geven om ook daar betalend parkeren in te voeren.

Voor Kortrijk Vooruit is dit inspraak van het laagste niveau. Hoe kun je nu als bewoner van om het even welke straat een voorstel doen die geen rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zal hebben voor belendende straten? De deadline tot antwoorden wordt zo kort mogelijk gehouden zodat niet veel ruchtbaarheid aan de feiten kan gegeven worden. Er wordt geen ontmoetingsavond met de buurt meer voorzien zodat er geen lastige vragen kunnen worden gesteld.

Kortrijk Vooruit kan deze werkwijze alleen maar betreuren. Hier worden bewoners meegesleept in een verhaal met op het einde maar één winnaar : Parkeerbedrijf Parko.

Marniek De Bruyne

Kortrijk Vooruit / 100 % Kortrijk

Schepen Axel Weydts reageert als door een wesp gestoken:

“Bewonersbevragingen, bewonersinspraak, ik moet daarmee lachen, ik ben voor het primaat van de politiek. Voor het invoeren van betalende parkeerzones in Kortrijk heb ik het laatste woord. Als voorzitter van Parko declameer ik : de euroots voor de luxe uitgaven van onze stad moeten van érgens komen. Het betalend parkeren is een melkkoe dewelke ik graag uitmelk. Die koe brengt vele miljoenen op en daarmee betalen we diverse projecten die nog méér kosten dan voorzien, zoals bijvoorbeeld het nieuw politiegebouw dat 35 miljoen gaat kosten in plaats van 13 zoals we eerst geraamd hadden. Ook het nieuw zwembad, het allergrootste van de Vlaanders, gaat veel meer kosten, 40 miljoen. Ik spreek dan nog niet van de achtste Leiebrug, een design voetgangersbrug op 50 meters van de design Budabrug, om de kave van de Schinkel recht te houden, wat ons 1,1 miljoen gaat kosten. Verder verhogen we de toelagen aan Buda Kunstencentrum omdat er daar nu twee directeurs in plaats van één zullen zijn. Franky Devos zijn we godzijdank kwijt, die hautaine paljas die zich het zout van artistiek Kortrijk waande. Voortaan wordt de hovaardigheid daar door twee  gedeeld, tegen een dokwerkersloon van netto 1.750 euroots per maand per stuk. Die Kristof Jonckheere zal minder noten op zijn zang moeten hebben. Zo zie je maar, Kortrijk heeft veel onkosten om zijn vergane grandeur terug te winnen. Daarom ga ik tot in de verste uithoeken van onze stad parkeermelkkoeien zetten. De euroots moeten binnenstromen als Leiewater, onze stad moet tegen eind 2018 weer op de wereldkaart staan. De titel van beste schepen van de planeet kan mij niet meer ontglippen.”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.