Weydts, de Kim Jong-Un van Qlown Town

INGEZONDEN STUK

Schepen Weydts dicteert, Raad van Bestuur AGB Parko ‘opnieuw’ buiten spel gezet.

Met een verhullende boodschap ‘Eerste uur gratis onder K’ kondigen burgemeester Van Quickenborne en Schepen Axel Weydts de uitbating aan van de ondergrondse parking van winkelcentrum K.

Een welkome boodschap voor de bezoekers van het winkelcentrum, dit is evident. De vraag is echter of het parkeerbedrijf Kortrijk, onrechtstreeks weliswaar, het winkelcentrum K moet ondersteunen? Dat dit nu via een huurovereenkomst met Union Investment, eigenaar van winkelcentrum K, zal verlopen, voor een looptijd van 15 jaar, doet niets af van de zaak. Temeer dat deze parking verlieslatend is en dat Parko er van uitgaat dat break-even draaien mogelijk moet zijn.

Hoeveel de huur op jaarbasis zal bedragen mag nog niet worden meegedeeld omdat het contract nog moet worden goedgekeurd. Men heeft het in de wandelgangen over 1 miljoen euro per jaar. Het feit deze transactie reeds naar buiten te brengen vooraleer de goedkeuring lijkt meer op chantage dan transparantie.

Dat K-uitbater SCMS Ceusters dit een prachtige deal vindt is op zijn zachtst uitgedrukt nogal begrijpbaar. De parking in kwestie is sinds lang een doorn in het oog.

Is er eigenlijk nog een rol weggelegd voor de Raad van Bestuur van AGB Parko ?

De huurovereenkomst is reeds in het lang en in het breed uitgesmeerd in de pers maar het Directie-comité Parko heeft deze overeenkomst nog niet voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Dit zal pas op 19 september eerstkomend gebeuren. Dat dit dossier zal worden goedgekeurd staat buiten kijf, maar toont nog maar eens aan dat deze raad enkel en alleen een voorwendsel is en geen eigenlijk beslissingsrecht heeft.

Het mag duidelijk zijn dat parkeerbedrijf AGB Parko in deze stad alle vrijheden heeft om het parkeergebeuren naar de eigen hand te zetten. Blijkbaar beschikt Parko over voldoende financiële middelen om dergelijke stappen te zetten. Zou het dan niet beter zijn om de parkeertarieven voor iedere inwoner en bezoeker in Kortrijk te verlagen? Dit zou iedereen ten goede komen in plaats van enkel de bezoeker van het winkelcentrum K.

Marniek De Bruyne

Kortrijk Vooruit / 100 % Kortrijk

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.