VPP

INGEZONDEN STUK

Mededeling

Op zaterdag 26 augustus 2017 heeft Kortrijk Vooruit zich aangesloten bij Vooruit Politiek Platform.

Dit platform is er gekomen onder impuls van Geo Verstichel en Marniek De Bruyne uit Kortrijk en heeft als opdracht enerzijds lokale politieke stromingen, los van de traditionele partijen en hun structuren, met behoud van de eigen identiteit, samen te brengen en anderzijds kennis te delen, te inspireren en te stimuleren. Met andere woorden wil dit platform lokale bewegingen samenbrengen om zich te versterken tegenover de grote traditionele partijen.

Nu iedereen in de pers heeft kunnen lezen welke gigantische sommen de traditionele partijen veil hebben in hun oorlogskassen om de komende verkiezingen tegemoet te gaan werd het duidelijk dat kleine lokale partijen het steeds moeilijker zullen krijgen om het hoofd boven water te houden.

Lokale politiek komt vanuit het buikgevoel dat leeft in steden en gemeenten. Mensen die zich willen inzetten voor een betere stad of gemeente maar niet willen gegijzeld worden door structuren en machtsspelletjes.

Om hieraan te voldoen werd vanuit Kortrijk het Vooruit Politiek Platform opgericht dat zich in korte tijd over heel Vlaanderen heeft verspreid.

Let wel : Vooruit Politiek Platform is geen partij en wil dit ook niet worden.

Iedere deelnemer zal via een dynamische website met elkaar kunnen communiceren. Op de website zal een bibliotheek de nodige info in verband met verkiezingsdocumenten en-administratie verspreiden. Afspraken naar drukwerken, logistieke ondersteuning, samenkomsten, programma’s, persartikels, …. enz. kunnen via deze website worden geregeld en doorgestuurd. Alle deelnemers aan het platform zullen er met contactgegevens terug te vinden zijn.

De initiatiefnemers hopen dat dit platform vele lokale bewegingen, doorheen Vlaanderen, zal stimuleren om hun beste beentje voor te zetten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.