Twintig %

INGEZONDEN STUK

PERSBERICHT: 1 op 5 leerlingen spreekt thuis geen Nederlands

Persbericht 29 augustus 2017

In Kortrijk is een vijfde van de kinderen in het basisonderwijs anderstalig, dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg. Uit de gegevens wordt duidelijk dat het aandeel anderstaligen een snelle opmars kent en in een aantal scholen ontstellende proporties aanneemt. Vlaams Belang roept op tot taalbadklassen, inburgeringsscholen en een vreemdelingenstop.

Een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Steve Vanneste leidt tot volgende onthutsende vaststellingen voor Kortrijk:

Het aandeel leerlingen in het basisonderwijs die thuis geen Nederlands spreekt, bedraagt maar liefst 20%. Dit aantal is in vijf jaar tijd met meer dan een kwart gestegen: een razendsnelle evolutie. Tussen de verschillende scholen zijn er onderling grote verschillen. In vrije basisschool Sint-Jozef is de situatie ronduit schrijnend met 78% anderstaligen in het lager onderwijs. In het secundair onderwijs bedraagt dat aandeel anderstalige leerlingen 12%. Het gaat om een stijging in vijf jaar met niet minder dan een derde. Ook hier zijn er veel verschillen tussen de scholen. Vooral secundaire school Athena campus Drie Hofsteden springt in het oog, waar in de eerste graad nagenoeg de helft van de leerlingen thuis geen Nederlands spreekt.

Uiteraard is het niet zo dat alle anderstalige leerlingen niet of gebrekkig Nederlands spreken. Voor een deel is dat echter wel het geval. Voor Steve Vanneste is het dan ook duidelijk wat er moet gebeuren: “Het toelaten van anderstalige leerlingen die geen of gebrekkig Nederlands praten in een klas is problematisch voor de onderwijskwaliteit. Leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken, horen minstens thuis in een taalbadklas. Daarenboven is het belangrijk dat kinderen op school steeds Nederlands spreken. Hoe frequenter een kind Nederlands spreekt, des te sneller het de taal onder de knie zal krijgen.”

Het maatschappelijk probleem in de Kortrijkse scholen is natuurlijk ruimer dan enkel de taal. Een schriftelijke vraag over de geloofsachtergrond van leerlingen in Kortrijk bleef onbeantwoord, hoewel deze kennis, naar het voorbeeld van grootsteden , bijzonder relevant is voor de beleidsmakers. Zo besliste de Kortrijkse basisschool ’t Fort, met een aandeel anderstaligen van 27%, om klasfoto’s aan het begin van het schooljaar af te zeggen vanwege het Offerfeest en dit tot ontzetting van vele ouders.

Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het de hoogste tijd is voor doortastende maatregelen om de voortschrijdende vervreemding van Kortrijk te stoppen. Lijsttrekker Wouter Vermeersch: “Alle politieke partijen in Kortrijk, in het bijzonder N-VA die de bevoegdheid onderwijs draagt, moeten dringend ophouden hun kop in het zand te steken. Het Vlaams Belang eist in Kortrijk een immigratiestop voor nieuwe vreemdelingen en wil dat de Kortrijkse concentratiescholen worden omgevormd tot inburgeringsscholen, waarin gefocust wordt op de overdracht van taal en Europese waarden en normen.”

Bijlage:

Cijfergegevens en -analyse

Meer info:

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk, 0485/66.07.80

Steve Vanneste, gemeente- en politieraadslid Vlaams Belang Kortrijk, 0494/87.73.78

Auteur: Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/20170829_1_op_5_leerlingen_spreekt_thuis_geen_Nederlands.pdf

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.