Kortrijk gaat Vooruit !


(foto JVGK)

Ex-N-VA’ers met nieuwe politieke beweging.

In Kortrijk lanceren Geo Verstichel (64) en Marniek De Bruyne (57), allebei gewezen voorzitter van de Kortrijkse N-VA-afdeling, Vooruit Politiek Platform. De onafhankelijke politieke beweging Kortrijk Vooruit werd al in oktober 2016 boven de doopvont gehouden.

Wat een jaar geleden In Kortrijk begon als een politieke grap, groeit stilaan uit tot een serieuze beweging waarmee niet langer kan gelachen worden. Of toch iets minder.

Verstichel en De Bruyne, twee jaar geleden uit de partij gezet wegens politieke zedenverwildering, richtten op een blauwe maandag Kortrijk Vooruit op. Een zogezegde ‘nieuwe politieke beweging’, aanvankelijk zonder veel ambitie, en in oorsprong bedoeld om de Kortrijkse N-VA en voorzitter Axel Ronse te koeioneren.

Maar plots wordt het ernstig. Geo en Marniek, door burgemeester Van Quickenborne spottend de Statler & Waldorf van de Kortrijkse politiek genoemd, krijgen meer en meer aanhang, nu al tot ver buiten Kortrijk. De stichters koesteren de ambitie om aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 mee te doen. Er wordt met man en macht gewerkt aan een lijst van éénenveertig (41) kandidaten, waarvan de helft vrouwen, omdat het moet. Geen sinecure, want volgens de oppositie zijn ze kansloos. Een notoire VLD-er zegt het zo : “Kortrijk Vooruit is een rariteitenkabinet met gefrustreerde overlopers en loosers. We moeten daar geen rekening mee houden, tenzij voor het amusement.”
Uit goede bron vernemen we dat de lijst door een vrouw zal getrokken worden en dat er politieke kleppers zullen figureren. Er wordt verteld dat Jean-Marie Dedecker achter het idee zit en in Kortrijk de lijst zal steunen met eigen kandidaten. Yvan Sabbe is een zogenaamde klepper, maar wordt door niemand au serieux genomen. De man wordt door Geo Verstichel afgedaan als een kreupel paard, een gepasseerd station. Ooit zetelde Sabbe zes jaar voor de VLD in de gemeenteraad, waar hij nooit iets gezegd heeft dat iemand onthouden heeft. Ook de naam van Jan Dhaene doet de ronde. De eeuwige Jan Dhaene ! Duikt overal op waar gaten moeten gevuld worden. Jan, bijklussend wereldreiziger, vergaloppeerde zich in diverse partijwissels (drie of vier, is zelf de tel kwijt)), en beseft dat hij niet meer geliefd is bij de elite-Kortrijkzanen, niet langer het stemmenkanon dat hij denkt geweest te zijn. De voorlaatste plaats is een optie waarmee de onfortuinlijke Dhaene zou kunnen leven. Voor Geo telt elke stem, door nood gedreven ook met Jan. De lijst moet hoe dan ook vol. Bij de Kortrijkse N-VA is het alle hens aan dek om de bloeding te stelpen, want ook andere ongelukkigen die zich bedrogen voelen zouden uitkijken naar iets nieuws. De namen van Michel De Wandel, Birgit Dewulf, Trui Steenhoudt en Liesbet Maddens lopen over de tongen. Over de hooggeprezen Steven Lecluyse doen geruchten de ronde als zou hij het beu zijn om nog langer pispaal van Scherpereel te spelen. Er zit meer in de jongen. ‘Plus est en vous’, fluistert Geo veelbelovend in zijn oor. Steven is gevoelig voor positieve signalen, twijfel vreet aan hem. Als Geo bijt laat hij niet meer los, vrezen ze bij de N-VA. De dociele Liesbet Maddens voelt zich in de hoek gedrumd door Kelly Detavernier (oogappel van Ronse, Lombaerts en Sustronck), die het postje van schepen via ellebogenwerk voor de neus van Liesbet wegkaapte. Kelly is een moordgriet die over lijken gaat, in de politiek de meest geprezen eigenschap. Liesbet zou van de politiek haar buik vol hebben en zich willen terugtrekken in haar pillenwinkel en de fel gehavende intimiteit met haar man herstellen. Van Steenhoudt weet men dat zij bij Kortrijk Vooruit het lijsttrekkerschap niet zou afslaan, minstens lijstduwer. Verstichel en De Bruyne rekenen op vijfduizend stemmen, goed voor twee zetels. Aan Lecluyse werd de job van kabinetsadviseur bij Arne Vandendriessche aangeboden. Hij houdt zijn antwoord in beraad. Birgit Dewulf krijgt de dertiende plaats bij Geo, weliswaar kansloos, maar bij haar oude partij staat ze zevenendertigste. Michel De Wandel, een politieke autodidact buiten categorie die hoger mikt dan van hem verwacht wordt, acht zich het zout van politiek Kortrijk. Bij Kortrijk Vooruit ligt een kans in de eerste vijf en dat opent perspectieven volgens Geo. “Waarom zou Michel een kans om verkozen te geraken laten liggen, bij de grote geesten van de Kortrijkse N-VA wordt hij alleen maar uitgelachen”, gniffelt Filip d’Huyvetter, gevreesde ruziestoker in het Kortrijks N-VA bestuur. De ruige verhalen over Filip zijn niet voor publicatie vatbaar.

De spanningen bij de N-VA zaaien verdeeldheid en maken het bestuur zenuwachtig. Vooral ondervoorzitter Peter Sustronck en gemeenteraadvoorzitter Piet Lombaerts slapen slecht. In het gevecht voor de verkiesbare plaatsen beheerst voorzitter Axel Ronse de agenda. Axel, totaal onbekend in Kortrijk, eist onverkort het lijsttrekkerschap op. Bruggeling Ronse woont nog niet in Kortrijk en over de man, de vleesgeworden zelfoverschatting, doen de meest bizarre verhalen omtrent zijn ware politieke en filosofische obediëntie de ronde. Straf is dat de lefgozer de ambitie koestert om burgemeester te worden, eventueel gecumuleerd met een zitje in het parlement. Van Quickenborne ruikt onraad en wordt rusteloos en ongenietbaar voor zijn medewerkers. Geruchten gaan, afkomstig van dissidente Kortrijkse CD&V-ers, dat Ronse het in alle stilte met de Kortrijkse CD&V op een akkoordje heeft gegooid om, indien de opportuniteit zich voordoet samen genoeg zetels voor een meerderheid, de burgemeesterssjerp in handen te krijgen.  In ruil om de CD&V weer aan de macht te helpen met het lokaas van vijf of zes schepenposten, het ocmw voorzitterschap en het voorzitterschap van az Groeninge. Om Quickie een loer van dezelfde envergure te draaien als hijzelf de Kortrijkse tsjeven heeft gedraaid zou de CD&V tot veel in staat zijn. Poets wederom poets! Binnen de N-VA Kortrijk staan de neuzen niet allemaal in dezelfde richting over de putsch die Ronse op het oog heeft. Schepen Scherpereel, die Ronse beschouwt als een grote lantaarn met een klein lichtje, wil mordicus zelf lijsttrekker worden, zoniet verlaat hij de N-VA, bazuint hij uit. En dan komt Kortrijk Vooruit in het vizier. Loopt Scherpereel naar Kortrijk Vooruit ? Verstichel  blaast hoog van de toren over de vangst van grote kleppers. Bedoelt hij Scherpereel, alias de Prikballon ? Sustronck en Lombaerts willen ten alle prijze schepen worden en gokken op dezelfde truuk van Van Quickenborne als in 2012.

Aan de tand gevoeld over de vooruitzichten van Kortrijk Vooruit, verkondigt Verstichel dat zijn nieuwe beweging een atoombom zal doen ontploffen in de Kortrijkse politieke diergaarde, waar kuiperijen, onkunde, eigenbelang en vriendjespolitiek welig tieren.
Geo : “Het is nog erger dan bij de corrupte De Clerck. En we doen dit niet uit rancune tegenover de N-VA. We willen bijdragen tot een beter Kortrijk, met aandacht voor onze kernwaarden: vernieuwend, verandering, propere politiek, eerlijkheid, radicaal Vlaams, basisdemocratisch, met een ferme scheut groen en radicaal sociaal. Sommigen zullen dit Vlaams nazionaal en roodgroen communisme noemen. Laat ze janken.”

Marniek De Bruyne : “omdat we voelden dat onze haring begon te braden zochten we contact met overlopers in andere gemeenten en steden in Vlaanderen en jawel, velen doen mee met ons tot in Eggewaartskapelle en Lampernisse bij Diksmuide toe. Tien maanden later is de beweging uitgegroeid, niet alleen tot een lokale partij Kortrijk Vooruit, maar is intussen ook uitgerold tot een politiek platform over heel Vlaanderen.”

Zo ontstond het Vooruit Politiek Platform, waarvoor Marniek intussen een charter schreef. Marniek : “Daarin worden tien punten aangestipt, zoals het nastreven van sociale rechtvaardigheid in de samenleving en daarbuiten, het behoud van de leefbaarheid in gemeenten, het aanleggen van petanquepleinen in elk dorp en elke stad en het zorgen voor financieel gezonde gemeenten.”

Aan de onafhankelijke lokale overlopers die zich aansluiten bij Vooruit Politiek Platform wordt gevraagd om het charter van Marniek te ondertekenen. Een soort Nazionaal Geel-Rood-Groen Boekje après la lettre.
Marniek : “Iedereen kan de tien punten zelf uitwerken zodat de eigen identiteit behouden blijft. Er wordt dus niets van bovenaf opgedrongen. Er is geen algemene voorzitter of een algemeen bestuur. Iedereen die instapt, kan ook gewoon uitstappen. Plus: lidgeld vragen we ook al niet en elke partij kan haar eigen naam behouden. Bijvoorbeeld ‘Leefbaar Koekelare’ of ‘Zandvoorde 3000.’

Intussen heeft het platform al weerklank gevonden in een 40-tal steden en gemeenten in heel Vlaanderen. Geo: “In Vlaanderen zijn er 304 gemeenten, wat wil zeggen dat we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in meer dan 10 procent van de Vlaamse gemeenten vertegenwoordigd zullen zijn. We zien wel hoe we het er met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar van afbrengen. Al is het natuurlijk interessant om hier en daar een zetel te veroveren. In Kortrijk minstens twee.”

Marniek: “Dat hangt van de personen die zich verkiesbaar stellen. Een oude chagrijnige zak als Frans Lavaert bijvoorbeeld moet niet afkomen. Al trekt hij dertien stemmen. Maar wees gerust: daar zitten wel degelijk kleppers bij. Liberalen, CD&V’ers, socialisten, N-VA’ers, VB-ers, PVDA-ers, New Agers, KKK-ers enz. Zelfs de onhandelbare querelant Steve Vanneste heeft nog geen nee gezegd. Romain Lefebvre deed een bod op het lijstduwerschap. Dat klinkt veelbelovend. Over Scherpereel kan ik nog niets kwijt en Hannelore Vanhoenacker zit ook in gewetensnood. Cissen Rodenbach houdt zich voorlopig op de vlakte, wat ons verbaast want Cissen loopt er ook niet gelukkig bij. Bij de sossen bewaakt ideoloog Marc Lemaitre streng maar rechtvaardig de fatsoensgrenzen inzake overloperij en opportunisme. Alleen als er zeer veel boter bij de vis is, oppert Marc met uitgestreken gezicht. Op Wouter Allijns wordt niet meer gerekend. Wie anders kan beter het fiasco Maddens bij de liberalen  vervangen ? Verder laten we de N-VA paradepaardjes Kelly en An Vandersteene gerust. Ze mogen ze houden. Nog een bewijs dat we geen rancune tegenover onze ex-partij koesteren.”

Geo Verstichel en Marniek De Bruyne gaan er vanuit dat er na de bekendmaking van het platform komende zaterdag nog meer mensen contact met hen opnemen.

Geo : “We hebben er goede hoop op dat Vooruit in meer dan 40 Vlaamse gemeenten zal aanslaan. In onze provincie zijn we al zeker van 9 gemeenten. Er lopen besprekingen met mensen uit andere West-Vlaamse gemeenten. Over onze relatie met Jean-Marie Dedecker kan ik nog niets zeggen, maar we houden nauw contact en we gaan wekelijks met Jean-Marie en Christientje hijsen aan de toog bij Iwein (82) van ’t Kroegske, op een steenworp van de Torre van Ostènde. Make Qlown Town met Kortrijk Vooruit great again !”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Geen Verzinsels. Bookmark de permalink.