KGM

Politiek is er om mensen vooruit te helpen

Kortrijk, 11 augustus 2017

De onduidelijkheid omtrent de Kortrijkse Groothandelsmarkt in Heule blijft aanhouden.

Rudolf Scherpereel, Schepen van onder andere lokale economie (N-VA) blaast warm en koud maar blinkt uit in besluiteloosheid.

Sinds 1986 bevindt de Kortrijkse Groothandelsmarkt (KGM) zich aan de Vier Linden te Heule.  Volgens de website van stad Kortrijk een uitstekende ligging op het industrieterrein Heule-Kuurne, ter hoogte van Kortrijk-Noord langs de R8.  Deze ringlaan biedt een directe verbinding met alle grote invalswegen.

De Stadscoalitie plant echter op deze plaats, naast de bouw van het regionale erfgoeddepot (incl. de provinciale Erfgoed bibliotheek Westflandrica), ook het overbrengen van een deel van de BOD-diensten (Beheer Openbaar Domein) vanuit Marke, meer bepaald de vuilniswagens.

Voeding en vuilnis samenbrengen op één locatie biedt allesbehalve een gezond vooruitzicht!

Hoe moet het nu verder?

Eind juli 2017 kregen alle handelaars, actief op de KGM, een aangetekend schrijven in de bus met de melding dat er vanaf 01 augustus 2018 geen groothandelsmarkt meer georganiseerd zal worden op het terrein Vier Linden te Kortrijk-Heule.

Tot dusver heeft Schepen Scherpereel geen enkel alternatief naar voor geschoven.  Hij koestert zogezegd het ondernemers- en vakmanschap alsook de KGM maar vindt geen aangepaste locatie.  Kortrijk Zaait dan misschien wel, het oogsten blijkt minder evident.

Kortrijk Vooruit vraagt zich, samen met de handelaars af, of er geen andere locatie kan gevonden worden voor het deel van de BOD-diensten die uit Marke moet vertrekken?  Op die manier blijven zowel telers als handelaars samen en kan de KGM blijven bestaan.  Het feit dat er echter geen schot in de zaak komt doet Kortrijk Vooruit meer en meer vrezen voor een uitdoofscenario.

Schepen Scherpereel onderschrijft het idee dat uitwijken naar de REO-Veiling in Roeselare een mogelijkheid is.  Hij gaat hierbij volledig voorbij aan de gedane investeringen en lijkt meer en meer op een Schepen van anti-lokale economie.

Kortrijk Vooruit wenst in dit dossier zo snel als mogelijk klaarheid.  Ofwel worden de nodige inspanningen gedaan om de KGM ter plaatse te houden, ofwel wordt er een gelijkwaardig alternatief, met inbegrip van financiële compensatie, voorzien.

De stelling dat de handelaars eventueel maar moeten uitwijken buiten onze stad is onaanvaardbaar!

Kortrijk Vooruit zal de getroffen handelaars, waar mogelijk, blijven steunen in hun strijd voor het behoud van de KGM in Kortrijk-Heule.

Voor Kortrijk Vooruit

Marniek De Bruyne

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *